Nierozpoznanie wady wzroku dziecka na bilansach [Porada eksperta]

Córka jest w 3 klasie szkoły podstawowej i w profilaktycznym badaniu wzroku w szkole przez pielęgniarkę okazało się, że słabo widzi na lewe oko. Udałam się do okulisty (oczywiście na płatną wizytę, bo innej możliwości w przychodni nie było). Okulista spytał, dlaczego tak późno przychodzimy? Dziecko nigdy nie zgłaszało problemów z widzeniem, nie mieliśmy pojęcia, że widzi gorzej. Pani okulistka była zaskoczona, że nigdy na żadnym bilansie 2,4,6 latka dziecko nie miało badanego wzroku. W książeczce zdrowia rubryka odnoście wzroku była omijana, nie jest wypełniona. Wcześniej nie zwróciłam na to uwagi. Rozumiem, że to zaniedbanie lekarza, który robi coś na odwal, byle szybciej, bo następni czekają. Proszę mi podpowiedzieć, czy ja mam jakiekolwiek szanse lub możliwości na złożenie skargi na lekarza i gdzie. jakie są szanse na  odzyskanie przynajmniej kosztów leczenia dziecka? Być może, gdybyśmy wiedzieli o tym wcześniej, do tej pory wadę można było wyrównać.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Można zgłosić skargę na czynności lekarskie do Okręgowej Izby Lekarskiej, do której każdy lekarz jest przypisany. W okręgowej Izbie Lekarskiej działa samorząd lekarski. Zadaniem samorządu lekarzy jest ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie, czy sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza. Zasady etyki lekarskiej wynikają z ogólnych norm etycznych. Zobowiązują one lekarza do przestrzegania praw człowieka i dbania o godność zawodu lekarskiego. Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta