Mąż przy porodzie [Porada eksperta]

2013-05-21 11:51

Czy lekarz o specjalności neurologicznej może być asystentem własnej żony przy porodzie? Czy jest konieczność, aby podczas porodu był jeszcze inny lekarz lub położna?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Asystentura lekarza przy porodzie własnej żony jest bezdyskusyjna. Lekarz, jako małżonek może przebywać przy porodzie żony. Niewłaściwym byłoby natomiast, aby to lekarz neurolog , a nie ginekolog czy położna brał odpowiedzialność medyczną za poród. Kwestie pomocowe małżonków wynikają wprost tutaj z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. To samo rozporządzenie dotyczy również kwestii odpowiedzialności lekarskiej i położniczej za poród rodzącej. W tej materii lekarz innej specjalności niż ginekolog położnik musi wziąć na siebie odpowiedzialność za konsekwencje komplikacji porodowych. Jak pokazują wyraźnie przepisy to lekarz o specjalności ginekologicznej oraz położna ponoszą odpowiedzialność i to do nich należy zabezpieczenie porodu.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta