L4 w ciąży - czy przysługuje wynagrodzenie? [Porada eksperta]

2014-11-27 10:53

Jestem zatrudniona od 17 sierpnia na umowę o pracę na czas określony do 31 marca 2016. Okazało się, że jestem w ciąży bliźniaczej od połowy lipca o czym nie wiedziałam. Lekarz już mi nakazał leżenie. Czy mogę już przejść na zwolnienie i czy będzie ono płatne?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Jeżeli ciąża wymaga, aby proces jej przebiegania był pod kontrolą lekarską, a lekarz ginekolog bądź lekarz rodzinny stwierdza, że nie należy w tym okresie wykonywać żadnej pracy, warto skorzystać dla dobra swojego i dzieci ze zwolnienia lekarskiego. Przede wszystkim zwrócić należy uwagę na to, że w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie pracy. Pracownik otrzymuje zaś świadczenia rekompensujące to wynagrodzenie, najpierw w postaci wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy, a następnie zasiłku chorobowego.

Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia chorobowego są identyczne, jak zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (art. 92 § 2 kp), a te ostatnie reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Tak stanowi art. 177 kodeksu pracy. Zgodnie z tym stanowiskiem warto skorzystać w niektórych przypadkach ze zwolnienia lekarskiego. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika u tego pracodawcy, z którym łączył go stosunek pracy w okresie powstania niezdolności do pracy.

Podstawa prawna Ustawa kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta