Zwolnienie na ciążę po zwolnieniu lekarskim [Porada eksperta]

2015-03-17 14:47

Moje pytanie dotyczy takiej sytuacji: kobieta jest na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Dowiaduje się, że jest w ciąży. Czy może od razu przejść na zwolnienie na ciążę? Czy ZUS może mieć jakieś obiekcje? Dotyczy to umowy na czas określony, ważnej jeszcze ponad rok.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Okres ciąży jest szczególnym czasem dla kobiety, w którym korzysta ona ze szczególnych przywilejów określonych prawem pracy. Zwolnienie lekarskie, na którym była kobieta, powinno zostać przedłużone z uwagi na ciąże, jeżeli stan zdrowia kobiety nie pozwala na jej dalszą pracę. ZUS naturalnie może zbadać zasadność takiego zwolnienie lekarskiego, ale może ono z całą pewnością zostać wystawione przez lekarza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Umowa o pracę zawarta na czas określony/na czas wykonania określonej pracy/na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży/urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Osoba zainteresowana i pracodawca w przypadku zastrzeżeń co do treści zaświadczenia lekarskiego – mogą wystąpić, w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia: do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy lub do do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy, jeśli zaświadczenie wydał wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 poz. 1502 ze zm.) Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2010r. Nr 77, poz. 512, ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta