Która grupa inwalidzka mi przysługuje? [Porada eksperta]

2015-01-10 19:17

Mam przyznane 10 procent stałego uszczerbku na zdrowiu (choroba zawodowa), którą grupę inwalidzką mogę otrzymać?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Takie decyzje podejmuje Lekarz Orzecznik ZUS. Lekarz na postawie badania przeprowadzonego u chorego, któremu przyznano 10 % uszczerbku na zdrowiu, bada czy chory ma znaczny, umiarkowany czy lekki stopień niepełnosprawności. Lekarz orzecznik bierze pod uwagę fakt, że do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Lekarz orzecznik orzekając umiarkowany stopień niepełnosprawności bierze pod uwagę, czy osoba jest niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Natomiast orzekając lekki stopień niepełnosprawności, bierze się pod uwagę sprawność organizmu, jak również obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 Nr 127 poz. 721 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta