Od kiedy ubezpieczenie zdrowotne po zarejestrowaniu działalności [Porada eksperta]

2013-11-27 11:16

Założyłem firmę i zarejestrowałem się w ZUS-ie. Od którego momentu mam ubezpieczenie zdrowotne? Od dnia rejestracji czy po jakimś innym okresie wyczekiwania?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Przedsiębiorca może posiadać ubezpieczenie zdrowotne od chwili rejestracji. Jednakże jako początek swojej działalności gospodarczej może podać inny dzień. Dzień ten będzie uznawany za początek ubezpieczenia zdrowotnego. Samo zarejestrowanie przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i ZUS nie jest istotne dla obowiązku opłacania składek na ZUS.

Ważne jest, od kiedy rozpocznie on wykonywanie działalności gospodarczej. Warto dopowiedzieć, iż przedsiębiorca może podać przy rejestracji dzień, od którego nastąpi rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi tylko podstawę rozpoczęcia działalności gospodarczej w rozumieniu jej legalizacji i nie jest zdarzeniem, ani czynnością utożsamianą z podjęciem takiej działalności. Dlatego też wpisowi do ewidencji nadano charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r.VIII SA/Wa 577/2011 Podstawa prawna: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 poz 672 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta