Karetka bez kosztów? [Porada eksperta]

2013-04-08 14:58

Kiedy mam prawo wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, bez obawy o koszty błędnego wezwania?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Każdy pacjent zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ma prawo do natychmiastowego udzielenia muświadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W przypadku, jeśli dana osoba oceniając stan zdrowia swój bądź kogoś innego, uważa, że jest on poważny i wymaga przyjazdu karetki, powinna wezwać pogotowie ratunkowe. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pogorszeniu się zdrowia, mogącym także prowadzić do śmierci - wymaga on podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Do zadań dyspozytorów medycznych należy przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Dyspozytor decyduje czy zgłoszony przypadek wymaga przyjazdu zespołu: - specjalistycznego, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny; - podstawowego, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka lub ratownik medyczny. W razie zaistnienia problemów, których rozwiązanie wykracza poza umiejętności i uprawnienia dyspozytora medycznego, może on zwrócić się z prośbą o pomoc do lekarza koordynatora ratownictwa medycznego lub starszego lekarza dyżuru wyznaczonego przez dysponenta jednostki. Dyspozytor ma obowiązek zadania odpowiednich pytań, aby móc stwierdzić czy zgłoszony przypadek wymaga przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, i w jakim składzie - z lekarzem czy bez. Obowiązkiem dyspozytora jest również wskazanie innej możliwości uzyskania pomocy medycznej, jeśli nie widzi wskazań do przyjazdu karetki pogotowia, np. nocna pomoc lekarska.

Podstawa Prawna:Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta ( Dz.U z 2012 poz. 159)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta