Jak uzyskać odszkodowanie za błędną diagnozę lekarską? [Porada eksperta]

2014-09-15 20:49

Moja mama od kilkunastu lat zmaga się z bólami stawów. W 2006 r. zdiagnozowano u niej dnę moczanową. W 2004 r. po raz pierwszy przebyła wysiękowe zapalenie opłucnej, które powtarzało się każdego roku aż do 2010 r., w którym to tomografia wykazała guzki w płucach, podopłucnowe oraz powiększone węzły chłonne. Po dalszych długich badaniach klinicznych postawiono diagnozę - rak drobnokomórkowy płuc. W połowie leczenia chemioterapią z powodu bardzo złego samopoczucia mama przerwała kurację. Jest 2014 rok, minęły 4 lata, mama jest pod stałą opieką onkologa. Tomografie komputerowe, które wykonuje co kilka miesięcy nadal wykazują obecność tych samych guzków i powiększone węzły chłonne. Z powodu bólów kostno-stawowych w tym roku skierowano ją na badania, które wskazują jednoznacznie na chorobę układową, tj. zespół toczniowy. Dodam jeszcze, iż lekarze, z którymi ma kontakt w przeciągu ostatnich dwóch lat wskazują na wątpliwą i niejasną diagnozę raka drobnokomórkowego mówiąc, że do tej pory zdążyłaby umrzeć wielokrotnie. W związku z tym mam pytanie: czy moja mama ma prawo domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia za postawienie tak poważnej, błędnej diagnozy, w wyniku której straciła nie tylko zdrowie fizyczne, ale również psychiczne? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Najważniejsza rzeczą w tej sprawie będzie dokumentacja medyczna. To jej zgromadzenie, a następnie zapoznanie się z nią przez biegłych specjalistów z rożnych dziedzin medycyny, w tym radiologa czy reumatologa, pozwoli wyprowadzić wniosek co do zaniedbań. Warto również zwrócić się do kancelarii prawnej mogącej poprowadzić całość sprawy. Z uwagi na czas leczenia i być może również błędne diagnozy, można zastanowić się nad pozwem o zadośćuczynienie lub odszkodowanie od podmiotów medycznych czy też indywidualnych osób. Te wszystkie kwestie mogą być podjęte po wnikliwym zbadaniu sprawy.

Warto też wiedzieć, że od 1 stycznia 2012 r. rozpoczęła działalność Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Celem postępowania przed Wojewódzką Komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

- diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;

- leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;

- zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego może wystąpić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta ( Dz.U. z 2012 poz 159 ze zm.).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta