Jak przesunąć termin pobytu w sanatorium i na jakiej podstawie? [Porada eksperta]

2014-11-27 11:03

Jestem nauczycielka i właśnie dostałam skierowanie do sanatorium w terminie 30. 11- 22.12 2014. Pierwsze moje pytanie to, czy istnieje szansa na zmianę terminu wyjazdu na okres ferii zimowych? Nie mogę sobie pozwolić na wyjazd w ciągu roku szkolnego, mam obecnie pierwszą klasę, mnóstwo pracy i jest to okres intensywnej pracy w szkole, zbliża się koniec semestru. Moje drugie pytanie to, czy lekarz kierujący może dać na okres wyjazdu zwolnienie lekarskie? Moja dyrekcja twierdzi, że nie wolno brać zwolnienia, tylko ewentualnie urlop bezpłatny. Nie stać mnie na to, biorąc pod uwagę, że należy jeszcze zapłacić za pobyt. Panie w NFZ są również oburzone faktem brania zwolnienia twierdząc, że ZUS przyczepi się do tego. Zresztą w NFZ traktuje się nauczycieli jak zło konieczne, nikt tam nie rozumie, że my możemy jechać tylko w wakacje lub w ferie.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Jeżeli chodzi o kwestie wymiany terminu, warto w tym względzie skontaktować się z Oddziałem Narodowego Fundusz Zdrowia. To on bowiem kieruje do sanatorium i to on jest kompetentny w kwestii zmian terminu wyjazdu. Z praktyki jednakże warto wiedzieć, że będzie ogromna trudność w przesunięciu takiego terminu z uwagi na mnogość osób starających się wyjeżdżać. Warto tutaj jeszcze powiedzieć, że rodzaj i miejsce leczenia uzdrowiskowego określa lekarz specjalista na podstawie oceny skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a pacjent kierowany jest zgodnie z kolejką i profilem choroby zasadniczej będącej podstawą wystawienia skierowania.

Przerwa między pierwszym a następnym wyjazdem do sanatorium uzdrowiskowego w przypadku osób dorosłych wynosi nie mniej niż 18 miesięcy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U . z 2008r. nr. 164, poz.1027 z późn. Zm.) Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. z 2012r.,poz 651)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta