Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim? [Porada eksperta]

Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Ile razy mogę je przedłużać, aby nie pojawiły się konsekwencje ze strony pracodawcy?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Na to pytanie może odpowiedzieć jedynie pracodawca. Może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim jedynie w wyjątkowych przypadkach - art. 41 Kodeksu pracy. Możliwość taka istnieje w przypadku długotrwałej nieobecności pracownika w pracy - art. 53 Kodeksu pracy lub gdy pracodawca rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika - art. 52 Kodeksu pracy. Zgodnie z art 53 kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Zwolnienie chorego pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie art. 53 K.p. lub wypowiedzenie mu umowy może nastąpić najwcześniej pierwszego dnia po upływie okresów ochronnych. Przy czym dla potrzeb zastosowania art. 53 K.p. pracownik w tym dniu musi być nadal niezdolny do pracy z powodu choroby. Problemy praktyczne mogą się jednak pojawić w sytuacji, gdy pracownik po zakończeniu okresu zasiłkowego zamierza wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Choć nie wynika to z przepisu, to przyjmuje się, że pracodawca powinien wówczas poczekać z decyzją o zwolnieniu aż do czasu rozstrzygnięcia prawa do świadczenia przez ZUS. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta