Długie zwolnienie lekarskie - kiedy pracodawca może zwolnić? [Porada eksperta]

2014-11-25 9:16

Pracuję jako opiekunka środowiskowa 7 lat, mam niepełnosprawność lekką. Jestem od 29 dni na zwolnieniu lekarskim wypisanym przez lekarza neurologa. Jakie mogą się pojawić konsekwencje, jeśli lekarz przedłuży mi zwolnienie?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Lekarz ma prawo przedłużyć pacjentce czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, jeżeli pacjentka rzeczywiście nie jest w stanie powrócić do pracy. Pracodawca natomiast zawsze może dążyć do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy. To, co może przemawiać za dążeniem pracodawcy do rozwiązania stosunku pracy, to nieobecność pracownika czy jego nieefektywność w pracy.

Warto podkreślić, że zgodnie z art. 53 kodeksu pracy Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Podstawa prawna: Ustawa kodeks pracy ( Dz.U. z 1998 Nr 21 poz. 84 ze zm.).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta