Depresja dwubiegunowa - jakie konsekwencję posiadania prawa jazdy? [Porada eksperta]

2014-09-30 21:25

Choruję od 11 roku życia na depresję dwubiegunową, od 7 lat jestem w remisji choroby tzn. czuję się dobrze. Jednak lekarz karze brać mi lit (biorę od 11 roku życia), na etykiecie jest napisane że lek może zaburzać sprawność psychofizyczna ale nie ma kategorycznego zakazu. Po lekach czuję się dobrze, nie muli mnie spanie itd. Czy jeśli prowadząc auto spowoduje wypadek (nie z mojej winy), czy automatycznie będę winny bo biorę leki?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Kwestia ta nie jest jednoznaczna i można w tym zakresie zwrócić się z pytaniem do starosty. W mojej ocenie nie ma winy w sytuacji, w której lekarz dopuszcza pacjenta do kierowania pojazdami. Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z art 79 ustawy o kierowaniu pojazdami ( Dz. U. z 2014 poz. 600 ), w ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych. Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wydaje osobie badanej orzeczenie lekarskie.

Orzeczenie lekarskie może zawierać wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia w zakresie: 1) terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami; 2) pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania; 3) specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem. W przypadku gdy w orzeczeniu lekarskim zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, uprawniony lekarz przesyła jego kopię: 1) jednostce wykonującej ponowne badanie, jeżeli osoba złożyła wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego; 2) staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od dnia badania, jeżeli osoba badana lub podmiot kierujący na badania nie złożyła wniosku o przeprowadzenie ponownego badania albo orzeczenie lekarskie zostało wydane po przeprowadzeniu ponownego badania.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta