Czy mogę wziąć zwolnienie lekarskie na pobyt w sanatorium? [Porada eksperta]

Podjęłam pracę w styczniu 2015 na podstawie umowy o pracę. W marcu wyjeżdżam do sanatorium, a mam tylko 6 dni urlopu wypoczynkowego. Czy mogę wziąć zwolnienie lekarskie na resztę pobytu w sanatorium?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

W przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym kuracjusz przyjeżdża na leczenie w ramach urlopu wypoczynkowego i wnosi opłatę sanatoryjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 139 poz. 1136, z późn.zm.).

Należy w tej kwestii skontaktować się jeszcze z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, który skierował panią na leczenie w sanatorium.

Warto wiedzieć, że skierowanie podlega weryfikacji co 18 miesięcy od daty wystawienia. W przypadku nierozpoczęcia leczenia, NFZ odsyła skierowanie do świadczeniodawcy, który je wystawił - w celu ponownej weryfikacji. Negatywny wynik weryfikacji - lekarz wystawiający skierowanie zawiadamia o tym zarówno pacjenta, jak i właściwy oddział NFZ w ciągu 30 dni od dnia otrzymania skierowania. Skierowanie pozytywnie zweryfikowane - powinno zostać przesłane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania z powrotem do oddziału NFZ, gdzie zostanie ono powtórnie sprawdzone. Jeśli wynik kontroli jest pozytywny, nie traci się miejsca na liście oczekujących, a jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręczy pacjentowi potwierdzone skierowanie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ( Dz. U. z 2011 Nr 142 poz. 835 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta