Co grozi lekarzowi za zarażenie wirusem HCV? [Porada eksperta]

2013-04-08 14:58

Co grozi lekarzowi za zarażenie pacjenta wirusem HCV?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Problematykę zakażenia można rozpatrywać w zakresie celowego i świadomego działania (odpowiedzialność karna), oraz zaniedbania ze strony podmiotu medycznego, tudzież pielęgniarki, bądź lekarza (odszkodowanie). Jeżeli zatem pielęgniarka poprzez pobieranie krwi, bądź innego rodzaju czynność medyczną doprowadzi pacjenta do szkody na zdrowiu, a w konsekwencji do wystąpienia HCV, będzie ponosiła w całości odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. To samo dotyczy sytuacji, w której lekarz dopuścił się uchybienia względem pacjenta. Wówczas to on będzie ponosił pełną odpowiedzialności za swoje działania. Sytuacja jednakże w praktyce nie jest wcale taka prosta, bowiem często dochodzi do sytuacji, w której po jakimś czasie od pobytu w szpitalu, bądź innej jednostce zdrowia pacjent dowiaduje się, że jest nosicielem wirusa HCV. Wówczas następuje mozolny proces dochodzenia, kto i w jaki sposób zaraził go wirusem. Według przepisów art. 442 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, a do takich należą zakażenia szpitalne, przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże sądy uznały, że w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiła szkoda. W razie powstania szkód wywołanych zapaleniem wątroby, momentem dowiedzenia się o szkodzie w rozumieniu art. 442 § 1 k.c. jest dopiero chwila, w której poszkodowany z miarodajnych i kompetentnych źródeł dowiedział się o istnieniu choroby i zdał sobie sprawę z jej następstw oraz uszczerbku na zdrowiu jaki ona spowodowała.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 maja 2011 r.III CSK 236/2010

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta