Choroba dwubiegunowa a prawo jazdy [Porada eksperta]

2015-03-17 14:58

Jestem po leczeniu szpitalnym, stwierdzono u mnie chorobę psychiczną dwubiegunową. Czy mogą mi odebrać prawo jazdy? Staram się i napisałem o umorzenie mandatów za przekroczenie szybkości, wysłałem kopię wypisu z leczenia szpitalnego.

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Kwestię tę na pewno powinien rozstrzygnąć lekarz neurolog lub lekarz psychiatra.

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 79 ustawy o kierowaniu pojazdami ( Dz. U. z 2014 poz. 600 ), w ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych.

Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wydaje osobie badanej orzeczenie lekarskie. Orzeczenie lekarskie może zawierać wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia w zakresie: 1) terminu ważności uprawnienia; 2) pojazdów (ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania); 3) specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem.

Jeśli w orzeczeniu lekarskim stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, uprawniony lekarz przesyła jego kopię: 1) jednostce wykonującej ponowne badanie, jeżeli osoba złożyła wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego; 2) staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od dnia badania, jeżeli osoba badana lub podmiot kierujący na badania nie złożyła wniosku o przeprowadzenie ponownego badania albo orzeczenie lekarskie zostało wydane po przeprowadzeniu ponownego badania.

Podstawa prawna: Ustawa o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2015 poz. 155)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta