Brak ubezpieczenia zdrowotnego a pomoc w stanach zagrożenia życia [Porada eksperta]

Czyli jeśli aktualnie nie mam ubezpieczenia zdrowotnego, to czy mam prawo do darmowej opieki zdrowotnej w sytuacji zagrożenia życia?

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Ustawodawca nie przewidział możliwości żądania przez świadczeniobiorców, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwrotu poniesionych przez nich kosztów leczenia, organy NFZ nie mają, więc możliwości orzekania w drodze decyzji o zwrocie tych kosztów na rzecz świadczeniobiorców. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2009 r. VII SA/Wa 1968/2008 W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie i bez skierowania, a pacjent ma prawo skorzystać z pomocy pielęgniarki, położnej, lekarza, czy też szpitala, którzy nie mają podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu, to między innymi: - utrata przytomności, -zaburzenia świadomości, -drgawki, -nagły, ostry ból w klatce piersiowej, -zaburzenia rytmu serca, -nasilona duszność -nagły ostry ból brzucha, -uporczywe wymioty, -gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, -zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, -rozległe oparzenia, -udar cieplny, -wyziębienie organizmu, -porażenie prądem, -podtopienie lub utonięcie, -agresja spowodowana chorobą psychiczną -dokonana próba samobójcza, -upadek z dużej wysokości, -rozległa rana będąca efektem urazu, -urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U z 2008 Nr 164 poz. 1037 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta