Anatomia

Przysadka mózgowa to gruczoł dokrewny, którego właściwa funkcja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Hormony wydzielane przez ten narząd kontrolują m.in. przebieg procesów wzrostowych, ale i związane one są ze zjawiskami związanymi z rozrodem czy też wpływają na czynność tarczycy i nadnerczy.
Situs inversus, czyli odwrócenie trzewi - jakie są jego przyczyny, objawy i leczenie? Terminem tym określa się inne od typowego położenie narządów we wnętrzu organizmu - w przypadku tej jednostki dochodzi m.in. do tego, że wątroba znajduje się po lewej, a nie prawej stronie, zmianom podlegać może również położenie serca czy płuc. Najczęściej situs inversus (odwrócenie trzewi) nie prowadzi do żadnych problemów zdrowotnych, dobrze jest jednak mieć świadomość tego, że ma się nieco inaczej niż typowo położone narządy wewnętrzne. Dlaczego jednak – skoro nie wywołuje to żadnych objawów – jest to istotne?
Krezka to "nowy" narząd w ciele człowieka, który niedawno odkryli naukowcy. Okazuje się, że dotychczasowy anatomiczny opis człowieka był błędny i nie uwzględniał jako osobnego narządu krezki. W ten sposób w ludzkim ciele znajduje się już nie 78, lecz 79 organów. Odkrycie to może mieć przełomowe znaczenie w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu pokarmowego. Sprawdź, co to jest krezka i jakie pełni funkcje.
Jajniki to niepozorne, maleńkie narządy, które mają ogromny wpływ na organizm kobiety. Od ich sprawności zależy nie tylko gospodarka hormonalna, ale także praca serca i jakość życia seksualnego. Jak zbudowane są jajniki i jakie pełnią funkcje w organizmie kobiety? Jakie są najczęstsze choroby jajników i jak przebiega ich leczenie?
Przełyk jest narządem przewodu pokarmowego, który łączy gardło oraz żołądek. W organizmie człowieka ma długość około 25 cm i kształt podłużnej rury. Główną funkcją przełyku jest transport połkniętego pokarmu do żołądka. Jak zbudowany jest przełyk? Jakie są najczęstsze choroby przełyku i jak przebiega ich leczenie?
Powięź to przestrzenna struktura, zbudowana z tkanki łącznej, podtrzymująca i osłaniająca mięśnie i całe ich grupy. Zaburzenia funkcjonowania powięzi mogą powodować ból i inne nieprzyjemne objawy. Dowiedz się, do czego służy powięź, jak jest zbudowana oraz jakie są najskuteczniejsze formy terapii powięzi.
Grasica to gruczoł, który pełni w organizmie bardzo ważną rolę – odpowiada za prawidłowe kształtowanie się układu odpornościowego. Gdy funkcjonowanie grasicy zostanie zaburzone, np. przez jej przerost, może dojść do rozwoju wielu chorób, także tych potencjalnie śmiertelnych.
Budowa ucha jest tak skomplikowana jak jego funkcje. Dźwięk szeleszczących liści, tykającego zegara czy śpiewu ptaków jest bezpieczny. Ucho jest przystosowane do dźwięków znacznie głośniejszych, jednak zbyt często kontakt z nimi może być niebezpieczny dla zdrowia. Dowiedz się, jak zbudowane jest ucho.