układ krzepnięcia

INR to Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany, który służy monitorowaniu skuteczności leków przeciwzakrzepowych. Współczynnik INR wyraża czas protrombinowy, czyli jeden z najważniejszych param...

dodano 20-12-2019

Starzenie się serca i układu krążenia jest jednym z aspektów starzenia się całego organizmu człowieka. Układ sercowo-naczyniowy, jak wszystkie narządy i układy, stopniowo i łagodnie zaczyna działać...

dodano 27-9-2019