rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne jest korzystne zarówno dla człowieka jak i dla środowiska naturalnego. Na wszystkich etapach i rodzajach produkcji w rolnictwie ekologicznym nie stosuje się syntetycznych środkó…

dodano 21-4-2022

Politycy, głównie lewicy, w widzie niszczenia gospodarki w imię wyimaginowanych celów ekologicznych, walki z krowami, mięsem i uprawami sugerują, że powinniśmy przejść na żywność ekologiczną. Zamiesz…

dodano 26-11-2021

Polska dostosowuje swoje prawo w zakresie ekologicznego rolnictwa do unijnych wymagań. Pandemia koronawirusa i związany z nią kryzys opóźniły wejście w życie nowych przepisów, które miały zacząć obow…

dodano 20-5-2021

Egipcjanie i Aztekowie otrzymywali dużo wyższe plony niż to ma miejsce dzisiaj – potrafili wyżywić 15 osób z hektara ziemi. Dla porównania: dziś w USA z jednego hektara można wyprodukować żywność tyl…

dodano 19-8-2014