prawo pacjenta

Zakłady lecznicze (szpitale) ponoszą odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone pacjentowi, a w razie jego śmierci osobom bliskim na zasadzie winy. Odpowiedzialność ta może być deliktowa (odpowi...

dodano 27-2-2013

Trwała niepełnosprawność dziecka może być powodem nieodpowiednio przyjętego porodu. Błąd podczas porodu następuje zwykle z winy lekarza, pielęgniarki czy położnej, którzy nie działają zgodnie z pro...

dodano 30-4-2013

Czy obowiązek szczepień jest legalny i czy organy państwowe mają prawo ingerować w zdrowie obywateli, w tym tych najmłodszych, poprzez przymuszanie ich do wykonywanie procedury medycznej, jaką...

dodano 12-6-2018

Badania prenatalne mają wykryć choroby wrodzone i genetyczne płodu, takie jak zespół Downa, wady cewy nerwowej, nieprawidłowości chromosomów. Przeprowadzenie badań prenatalnych (inwazyjnych) zaleca...

dodano 11-6-2013

Pandemia ograniczyła kontakty z lekarzami, ale to nie oznacza, że w razie potrzeby nie otrzymamy pomocy. Wiele przychodni udziela zdalnych konsultacji lekarskich. Co warto o nich wiedzieć, jak się ...

dodano 27-5-2020

Badania prenatalne pozwalają monitorować przebieg ciąży oraz rozwój płodu począwszy od wczesnego etapu ciąży, aż do porodu. I wbrew obiegowej opinii nie służą tylko wykrywaniu poważnych wad rozwojo...

dodano 9-11-2020