operacja kardiologiczna

Powikłania (komplikacje) po zabiegach kardiologicznych - dzięki postępowi medycyny - są coraz rzadziej spotykane. Jednak w niektórych przypadkach lekarze nie są w stanie im zapobiec. Wówczas znaczn...

dodano 29-7-2015

W Polsce rehabilitacja kardiologiczna przebiega według określonych schematów. Dla każdego zdarzenia: zawału serca, wszczepienia, stentów, by-passów czy rozrusznika, przewidziano inny sposób postępo...

dodano 2-6-2017