niewydolność oddechowa

Niewydolność oddechowa to największe zagrożenie dla życia chorych na COVID-19. Przy ciężkim przebiegu choroby, konieczne jest wykorzystanie respiratorów, których długie stosowanie może uszkadzać płuc…

dodano 20-5-2021

Niewydolność oddechowa może być ostra lub przewlekła. Ta pierwsza pojawia się nagle - w ciągu kilku minut lub godzin - a jej skutki można odwrócić. Znacznie gorsze są rokowania pacjentów w przewlekłą…

dodano 15-3-2020