młodzież

To się nazywa udane zakończenie roku! W Sylwestra poseł ziemi tarnowskiej Norbert Kaczmarczyk został szefem partyjnej młodzieżówki. Jego zadaniem będzie zbudowanie struktur tej organizacji w całym kr…

dodano 3-1-2020

Urząd Miasta w Lublinie podał wyniki pierwszego naboru projektów do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Dofinansowano łącznie 18 projektów, na łączną kwotę 57 830 zł. Jednak to nie wyczerpało puli …

dodano 29-6-2019

Bezpłatny numer służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki oraz ochrony. Telefon zaufania zapewni dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach. Obsługą linii zajmuje …

dodano 10-12-2008

Masz wrażenie, że z twoim dzieckiem dzieje się coś złego? Dziwnie się zachowuje, ma rozszerzone źrenice, jest nadmiernie pobudzone lub nadzwyczaj spokojne. To sygnały, że być może miało kontakt z nar…

dodano 24-7-2008