immunoterapia

Immunoterapia to metoda modulacji układu odpornościowego, która jest wykorzystywana w celach profilaktyki i leczenia chorób. Immunoterapię stosuje się m.in. w przypadku uczulenia, by wywołać tolera...

dodano 8-11-2017

25 września 2018 roku, o godz. 10 w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędą się bezpłatne warsztaty pn. "Immunoterapia adoptywna nowotworów".

dodano 17-9-2018

Jeśli alergia jest dla ciebie zbyt uciążliwa, zdecyduj się na odczulanie. Jest to dziś najskuteczniejsza forma leczenia. Odczulanie, czyli immunoterapia, to sposób na leczenie osób z alergią wziewn...

dodano 30-3-2011

Rok 2018 był niewątpliwie wielkim przełomem w walce z rakiem płuca i otworzył drzwi do immunoterapii chorym na ten typ nowotworu. „Immunoterapia jako krok milowy w walce z nowotworami płuca” była...

dodano 18-1-2019

Alergia nie przekreśla planów ani zawodowych, ani osobistych. Można z nią całkiem dobrze funkcjonować, a nawet wyczynowo uprawiać sporty. Chorobę trzeba jednak kontrolować przez całe życie, czyli l...

dodano 14-4-2015

Leczenie nowotworów złośliwych to ciągle wyzwanie dla medycyny, naukowcy nie ustają w poszukiwaniu nowych, bardziej skutecznych terapii raka. Jako uzupełnienie tradycyjnych w onkologii metod wykorz...

dodano 11-12-2015

Leki immunospresyjne to leki, które prowadzą do obniżenia odporności organizmu (immunosupresja). Farmakologiczne leczenie immunosupresyjne stosuje się po przeszczepie, aby zapobiec jego odrzuceniu,...

dodano 11-7-2019

Alergia na kosmetyki pojawia się już po użyciu danego produktu, jednak wiedza o tym, czym jest i jakie ma objawy oraz jak powinno się ją leczyć, pomoże szybko uporać się z jej konsekwencjami.

dodano 25-6-2018

Szczepionki podjęzykowe, w formie tabletek czy kropli, są obecnie najnowocześniejszą dostępną metodą leczenia alergii u dzieci od 5. roku życia. Odczulanie podjęzykowe jest metodą odczulania, które...

dodano 25-3-2013

Leczenie alergii pokarmowej polega przede wszystkim na stosowaniu diety eliminacyjnej. Gdy dieta eliminacyjna jest nieskuteczna, włącza się leki przeciwalergiczne. W leczeniu alergii pokarmowej sto...

dodano 11-4-2013

Komisja Europejska dopuściła do obrotu produkt leczniczy z substancją atezolizumab. Za zgodą Komisji będzie on stosowany do leczenia skojarzonego z chemioterapią w leczeniu początkowym u osób doros...

dodano 23-9-2019

27 maja Rada Przejrzystości działająca przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uznała za zasadne finansowanie ze środków publicznych leku niwolumab w ramach programu lekowego "Lecze...

dodano 3-6-2019