hipotermia

Kwasica mleczanowa to zaburzenie metaboliczne, które jest wynikiem nadmiernego gromadzenia się mleczanów w organizmie. Kwasica mleczanowa może wystąpić m.in. u osób chorych na cukrzycę, choć zdarza s…

dodano 18-7-2017

Młodzież odurzająca się lekami kupowanymi w aptece bez recepty to narastający problem. Zmiany prawa mają ograniczyć dostęp nastolatków do takich medykamentów, które mogą być wykorzystywane jak narkot…

dodano 16-3-2016

Dyzartria to różnego rodzaju problemy, które dotyczą niewłaściwej artykulacji mowy. Sama w sobie dyzartria nie stanowi choroby, jest ona objawem – objawem bardzo istotnym, ponieważ jej nagłe pojawien…

dodano 3-6-2019

Dla osób chorych na cukrzycę zalecana jest raczej praca umysłowa, natomiast niewskazana nadmierna praca fizyczna. Ważne, by diabetyk w miejscu pracy miał możliwość sprawdzenia poziomu cukru we krwi i…

dodano 3-3-2008

Sepsa opisywana była już w starożytnym Egipcie, jednak cały czas stanowi ona wyzwanie i jest przedmiotem wielu badań. Efektem ostatnich jest nowa definicja sepsy oraz zastąpienie dotychczasowych stan…

dodano 29-6-2016

Obrzęk śluzowaty, dawniej choroba Gulla (łac. myxoedema) występuje w niedoczynności tarczycy, która najczęściej ma postać choroby Hashimoto. Jakie są przyczyny i objawy obrzęku śluzowatego? Jak przeb…

dodano 19-9-2018

Stupor (osłupienie) to stan zaburzonej aktywności ruchowej, polegający na znacznie zmniejszonej reaktywności na zasadniczo wszelkiego rodzaju bodźce zewnętrzne. Wystąpienie stuporu zawsze wymaga kons…

dodano 19-12-2018

Płukanie żołądka jest jedną ze stosowanych do dzisiaj technik dekontaminacji, czyli usunięcia i dezaktywacji szkodliwych substancji z przewodu pokarmowego. Jest to zabieg powodujący dość duży dyskomf…

dodano 25-10-2018

Bradyarytmie to pojęcie opisujące zbyt wolne rytmy serca, a więc i niskie tętno, fachowo mówi się wtedy o bradykardii, czyli częstości uderzeń serca poniżej 60 na minutę. Bradyarytmie nierzadko chara…

dodano 29-10-2019

Choroba dekompresyjna, inaczej choroba kesonowa (Morbus Caisson, DCS Decompression sickness), to zespół objawów pojawiających się u osób narażonych na gwałtowne zmiany ciśnień w otoczeniu. Jakie są o…

dodano 27-11-2017

Gorączka to reakcja organizmu nie tylko na bakterie, wirusy czy grzyby, ale też np. na alergeny, ciało obce lub chemikalia. Trzeba też pamiętać, że gorączka to temperatura ciała powyżej 38°C, wcześni…

dodano 9-3-2020

Niedrożność jelit oznacza upośledzenie pasażu treści pokarmowej przez jelito cienkie i grube w następstwie zahamowania ich perystaltyki. Niedrożność jelit często stanowi przyczynę objawów, takich jak…

dodano 23-11-2017