choroba Niemanna-Picka

Choroba Niemanna-Picka często jest nazywana "dziecięcym alzheimerem". W przebiegu choroby dochodzi bowiem do gromadzenia się cholesterolu i innych lipidów w mózgu, doprowadzając do jego degradacji,...

dodano 22-12-2016

Powiększenie śledziony, czyli splenomegalia, nie jest osobną jednostką chorobą, lecz jednym z objawów choroby, dlatego jej przyczyny są różne. Powiększenie śledziony występuje m.in. w przebiegu cho...

dodano 3-2-2016

Patogeneza choroby Alzheimera jest nadal nierozwikłana. Jednak na bazie tego, co wiemy, można stwierdzić, że w większości przypadków ma ona podłoże metaboliczne, tzn. na jej rozwój mają bezpośredni...

dodano 26-7-2018

Podczas polskich obchodów Światowego Dnia Chorób Rzadkich, które odbyły się 29 lutego br. w Warszawie, pacjenci, liderzy organizacji pacjentkach, eksperci oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia,...

dodano 4-3-2020

Choroby rzadkie, wbrew nazwie, występują w Polsce dość często - według szacunków dotykają nawet 3 mln osób. Chorzy zmagający się z nimi zwykle mają te same problemy m.in.: słaby dostęp do diagnosty...

dodano 20-5-2019