Szpital nie chce wydać wypisu kilka miesięcy po leczeniu - co robić? [Porada eksperta]

Od 5 do 12-go grudnia 2013 r. leżalam w CZMP w Łodzi. Minął marzec, a ja do tej pory nie otrzymałam wypisu ze szpitala. Wiem, że mam kamicę zółciową i brak jednej nerki oraz inne schorzenia, były również badane płuca, gdyż chorowalam na gruźlicę. Co chwilkę jestem odsyłana, że wypis bedzie pod koniec tygodnia. Słyszę to zdanie już od kilku miesięcy, a wypisu jak nie było, tak nie ma. Co mam zrobić, do kogo się zwrócić?

Należy niezwłocznie w tej sprawie poinformować Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Sytuacja przechorowywania wypisu ze szpitala jest niedopuszczalna.

Regulacje związane z dokumentacją medyczną zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W świetle orzecznictwa udostępnienie dokumentacji medycznej jest czynnością materialno-techniczną, do której nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (zobacz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lipca 2010 r., II SAB/Rz 29/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Regulacja zawarta w § 78 ust. 1 rozporządzenia nakłada na podmiot prowadzący dokumentację medyczną obowiązek udostępnienia jej uprawnionym bez zbędnej zwłoki, czyli w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku braku reakcji obowiązanego do udostępnienia dokumentacji pacjent lub osoba przez niego upoważniona mogą wnieść do sądu administracyjnego skargę na bezczynność (zobacz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lipca 2010 r., II SAB/Rz 29/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W § 79 rozporządzenia uregulowano sytuację, w której udostępnienie dokumentacji medycznej jest niemożliwe. Podmiot obowiązany do jej udostępnienia powinien wówczas wydać pisemną odmowę wraz ze wskazaniem przyczyny takiego stanu rzeczy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastapi wizyty u prawnika.


Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u prawnika.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Przemysław Gogojewicz

Niezależny ekspert prawny specjalizujący się w tematyce medycznej.

Inne porady tego eksperta

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE