Praca na zwolnieniu lekarskim [Porada eksperta]

Czy będąc na zwolnieniu lekarskim mogę pracować przez Internet?

NIE. Jakiekolwiek podjęcie pracy na zwolnieniu lekarskim jest naruszeniem art. 92 kodeksu pracy, oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Osoba będąca na zwolnieniu lekarskim podlega kontroli ZUS i pracodawcy. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy: 1) nie wykonuje pracy zarobkowej, 2) nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Należy zwrócić uwagę, że ustawa i rozporządzenie odmiennie określają przedmiot kontroli merytorycznej. Według ustawy ma to być kontrola wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem, natomiast rozporządzenie nakazuje sprawdzenie, czy zwolnienie nie jest wykorzystywane w sposób niezgodny z jego celem. Wbrew pozorom nie jest to tylko kwestia retoryki. Sposób zachowania się ubezpieczonego w czasie choroby można bowiem oceniać z punktu widzenia podejmowania czynności zmierzających do osiągnięcia celu leczenia, jak i czynności sprzeciwiających się temu celowi. Nałożenie na ubezpieczonego obowiązku wykorzystywania zwolnienia „zgodnie z celem” obejmować więc będzie zarówno nakaz postępowania w sposób bezpośrednio zmierzający do osiągnięcia celu, jak i zakaz zachowań sprzeciwiających się temu celowi. Natomiast zakaz wykorzystywania zwolnienia lekarskiego „niezgodnie z celem” obejmuje zachowania, które przeczą celowi wydania zwolnienia. Tak więc zachowanie sprzeciwiające się celowi zwolnienia od pracy to postępowanie sprawdzające. Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzyskując w miarę potrzeby opinie lekarza leczącego.

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz.U. z 2010 Nr 77 poz 512 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Przemysław Gogojewicz

Niezależny ekspert prawny specjalizujący się w tematyce medycznej.

Inne porady tego eksperta

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE