Praca na kontrakcie [Porada eksperta]

Dzień dobry. Jestem Pielęgniarką. Ile godzin miesięcznie mogę pracować na kontrakcie?

Nie ma normy czasu pracy przypisanej kontraktowi. Pielęgniarkę zatrudnioną na podstawie kontraktu nie obowiązują przepisy kodeksu pracy dotyczące czasu pracy, bowiem ustawą właściwą, co do kontraktu, jest kodeks cywilny gdzie nie obowiązują normy czasu pracy zarówno w przypadku umowy o dzieło jak umowy zlecenia będących podstawą do stworzenia umowy kontaktu z pielęgniarką. Zawierająca taki kontrakt Pielęgniarka musi być świadoma, że nie znajdują w jej wypadku zastosowania przepisy Kodeksu pracy dotyczące urlopów i świadczeń socjalnych. O ile powyższe aspekty związane z czasem pracy, takie jak np. brak płatnego urlopu wypoczynkowego mogą być określone jako niedogodności. Kontrakt jest nienazwanym (nieuregulowanym przez ustawodawcę) stosunkiem cywilnoprawnym ukształtowanym zgodnie z zasadą swobody umów. Jedną stroną takiego stosunku jest pielęgniarka przyjmująca zlecenie odpłatnego świadczenia usług na rzecz pacjenta, drugą zaś zlecający taką usługę podmiot leczniczy. Wspomniana zasada swobody umów, której podlega taki stosunek, polega na tym, iż jego strony mogą swobodnie, według swej zgodnej woli kształtować wzajemne obowiązki bacząc jedynie, aby postanowienia umowy nie były sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nie sprzeciwiały się właściwości danego stosunku prawnego ani zasadom współżycia społecznego. By jednak pozostał to kontrakt i strony nie mogą także ukształtować umowy w taki sposób, że w istocie zostanie pomiędzy nimi nawiązany stosunek pracy. Podstawa prawna Ustawa kodeks cywilny ( Dz.U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Przemysław Gogojewicz

Niezależny ekspert prawny specjalizujący się w tematyce medycznej.

Inne porady tego eksperta

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE