Powikłania po zabiegu - jaki charakter ma karta pacjenta? [Porada eksperta]

Byłam u lekarza, wykonał zabieg po którym miałam powikłania, ponieważ nie powiedział, że po zabiegu mam robić okłady i brać antybiotyk. Zrobiłam ksero karty w celu złożenia reklamacji, nie było tego zalecenia. Następnie złożyłam kolejne pismo do rzecznika praw pacjenta i ponownie poprosiłam o ksero mojej karty i tu już pojawiło się dopisane po wizycie i po wykonaniu pierwszej kserokopii karty - zlecenie robienia okładu i brania antybiotyku. Czy lekarz po kilku dniach od wizyty ma prawo dokonywać takiego wpisu? Czy nie popełnia przestępstwa? Jeżeli tak, to na czym ono polega? Czy karta pacjenta jest jakiegoś rodzaju dokumentem i czy ma charakter poufny?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym. Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu. Warto zauważyć, że wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, zamieszcza się przy nim adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji. Strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną całość.

W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są numerowane. Każdą stronę dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci papierowej oznacza się co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci elektronicznej, każdą stronę wydruku oznacza się co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. Warto zatem w związku z zaistniałym zdarzeniem zwrócić się o pomoc do policji czy prokuratury. Fałszowanie dokumentacji medycznej, czy braki w dokumentacji winny być zbadane przez odpowiednie organa ścigania. Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz.U. z 2010 Nr 252 poz 1697 ze zm.)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Przemysław Gogojewicz

Niezależny ekspert prawny specjalizujący się w tematyce medycznej.

Inne porady tego eksperta

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE