Czy jest możliwość zadośćuczynienia za błędy w EWUŚ? [Porada eksperta]

Porada prawnika
Autor: Getty Images

Ostatnio weszły w życie systemy informatyczne, umożliwiające weryfikację ubezpieczenia świadczeniobiorcy - EWUŚ. Nie są jednak pozbawione wad. Czy i gdzie (przychodnia/NFZ) mogę domagać się zadośćuczynienia, jeżeli system błędnie zweryfikował mnie jako nieubezpieczonego? Wiązało się to ze stratami z mojej strony - płatną wizytą lekarską i 100% odpłatnością za przepisane leki. Pozdrawiam

Zawsze można domagać się zadośćuczynienia za brak dostępności do lekarza, poprzez postępowanie przed sądem. Jednakże pacjent powinien wiedzieć, że zgodnie z procedurą EWUŚ w przypadku, gdy elektroniczne potwierdzenie będzie niemożliwe, wówczas pacjent może przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie. W razie braku dokumentu powinien złożyć oświadczenie, że jest ubezpieczony. Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Dodatkowo wprowadzono wymóg, aby świadczeniodawca potwierdził podpisem dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość. Jest to istotne, gdyż w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym oświadczenie takie będzie jednym z dowodów. W przypadku, gdy osoba złoży oświadczenie, a nie posiadała prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia obciąży ją kosztami udzielonego jej świadczenia. Podobnie będzie w sytuacji posługiwania się kartą ubezpieczenia zdrowotnego albo innym dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę, która utraciła to prawo w okresie ważności karty albo innego dokumentu. Procedura dostępu do lekarza została ściśle wyszczególniona i w zasadzie zawsze, nawet w sytuacji, kiedy system nie wykazuje informacji o ubezpieczeniu, pacjent ma prawo do bezpłatnej opieki jeżeli na podstawie oświadczenia wskaże, iż jest uprawionym, a uprawienie to będzie potwierdzone.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2012 poz. 1016)

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Przemysław Gogojewicz

Niezależny ekspert prawny specjalizujący się w tematyce medycznej.

Inne porady tego eksperta

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.