Leczenie sanatoryjne - urlop czy zwolnienie? [Porada eksperta]

Mam skierowanie na leczenie sanatoryjne. Czy w związku z tym nam liczony staż pracy? Co z urlopem pracowniczym? Czy moja nieobecność jest traktowana jako choroba?

Pobyt w sanatorium może się odbywać w ramach urlopu wypoczynkowego lub w ramach zwolnienia lekarskiego. W pierwszym przypadku obecność w sanatorium nie jest traktowana jako okres chorobowy. Okres taki będzie rozliczany jak urlop pracowniczy. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Osoba pracująca otrzymuje w tym czasie zwolnienie lekarskie. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym także trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny. Osoba pracująca realizuje go w ramach urlopu wypoczynkowego. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego. Natomiast pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych trwa od 6 do 18 dni. Pacjent kierowany na ten rodzaj leczenia ponosi koszty pobytu (we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie), natomiast NFZ ponosi koszty zabiegów. Warto wiedzieć, że dofinansowanie na pobyt w sanatorium można otrzymać od pracodawcy z funduszu socjalnego, o ile przewiduje on działalność socjalną. W czasie, gdy pracownik przebywa w sanatorium w ramach zwolnienia lekarskiego lub urlopu wypoczynkowego, pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy o pracę, a sanatorium liczone jest do stażu pracy. Obecność w sanatorium na zwolnieniu lekarskim traktowana jest zawsze jako choroba, podczas której pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi stosunku pracy. Takie prawo przysługuje mu dopiero po upływie okresu uprawniającego do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Podstawa prawna: Ustawa kodeks pracy ( Dz.U. z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.),

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Przemysław Gogojewicz

Niezależny ekspert prawny specjalizujący się w tematyce medycznej.

Inne porady tego eksperta

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.