Instytut PRAW PACJENTA i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej powołany został w 2004 roku przez ks. Arkadiusza Nowaka. Jego celem jest doprowadzenie do tego, by pacjent był podmiotem systemu ochrony zdrowia oraz partnerem lekarza w procesie leczenia.

Główne cele działalności Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to:

  • upowszechnianie wśród społeczeństwa praw pacjentów i wspieranie działań mających na celu ich przestrzeganie; podejmowanie działań prowadzących do tego, by pacjent stał się podmiotem systemu ochrony zdrowia oraz partnerem lekarza w procesie terapii;
  • wspieranie i aktywizacja  środowisk działających na rzecz praw pacjenta, w tym działania na rzecz integracji różnych grup i organizacji reprezentujących pacjentów;
  • wspieranie rozwiązań systemowych, mających na celu dobro pacjentów oraz podnoszenie świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjenta i edukacji zdrowotnej;
  • propagowanie działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i postaw prozdrowotnych.

Instytut współpracuje z organizacjami zrzeszającymi pacjentów oraz ekspertami w zakresie opieki zdrowotnej, tak w Polsce jak i zagranicą.

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62A lok. 315

tel.: (0-22) 474 15 22

fax: (0-22) 474 15 23

e-mail: kontakt@prawapacjenta.eu

http://www.prawapacjenta.eu/

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE