Rudka Sanatoryjna - sanatorium (szpital) w Rudce

Szpital w Rudce słynie z leczenia chorób układu oddechowego. Nic dziwnego - zlokalizowany jest on w kompleksie dawnego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Rudce. Jednak szpital w Rudce przyjmuje także pacjentów kardiologicznych, z chorobami układu  nerwowego, po urazach, zabiegach operacyjnych, a także tych wymagających chemioterapii.

Rudka Sanatoryjna to rezerwat przyrody, który położony jest w województwie mazowieckim, w gminie Mrozy. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina, który zlokalizowany jest w kompleksie dawnego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Rudce, utworzonego w 1908 r.

Pomysł postawienia sanatorium przeciwgruźliczego w środku lasu na pograniczu Mazowsza i Podlasia zrodził się w głowie Teodora Dunina, wybitnego warszawskiego lekarza, a inspiracją dla niego był zbieg okoliczności. Na przełomie XIX i XX wieku odkryto, że gruźlicę można skutecznie leczyć nie tylko w górach, ale i na równinach. Pod warunkiem, że znajdzie się miejsce suche, gdzie lata są chłodne a zimy mroźne, z przepuszczalną glebą i iglastym lasem, który produkuje lecznicze olejki eteryczne. Takie miejsce odkryto w pobliżu stacji i letniska Mrozy, zaledwie 56 km od Warszawy, przy ważnej linii kolejowej na wschód. W tym samym też czasie wykształcone środowiska dostrzegły potrzebę leczenia gruźlicy, w tym także sanatoryjnego, ludzi niezamożnych, których nie było stać na drogie podróże do wód. Uczony lekarz podjął więc inicjatywę budowy sanatorium i rozpropagował pomysł wśród warszawskich elitach. Uczestniczył w przedsięwzięciu już do końca życia – także finansowo, wykładając niemałą część potrzebnych na budowę pieniędzy.

Rudka Sanatoryjna (szpital w Rudce) - profil leczniczy

Opieka stacjonarna:

 • choroby układu oddechowego m.in. przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), astma oskrzelowa, bezdech senny, nowotwory płuc
 • choroby neurologiczne (zaburzenia funkcji mózgu, rdzenia i korzeni nerwowych, obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe)
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa - przyjmowani są pacjenci po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych
 • chemioterapia

Opieka ambulatoryjna - doraźna opieka w poradni lekarskiej przy szpitalu:

 • poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • poradnia rehabilitacyjna
 • poradnia kardiologiczna
Warto wiedzieć

Warto zobaczyć

Przez okna do kuracjuszy zagląda przyroda. Budynek szpitala stoi w dużym starym parku, na terenie którego aż 10 drzew uznano za pomniki przyrody, a kolejnych kilkanaście kandyduje do tego miana. Są to w większości stare jodły – drzewa rzadkie na polskich równinach. Pobliski las również objęto ochroną jako rezerwat przyrody. Warto się tu wybrać szczególnie wiosną, kiedy pod potężnymi jodłami, sosnami i dębami kwitną białe zawilce i niebieskie przylaszczki.

Stary las zobaczysz także, jeśli zechcesz przejść do szpitala ścieżką od stacji kolejowej Mrozy. Wiedzie ona nasypem kolejki, którą podczas budowy sanatorium transportowano materiały. Wagoniki ciągnęły wtedy konie. Gdy inwestycję zakończono, konny tramwaj dowoził kuracjuszy i gości. Rozkład jazdy był zsynchronizowany z rozkładem kolejowym. Tramwaj kursował aż do 1967 roku, kiedy rozebrano tory. Teraz po dawnym torowisku prowadzi szlak turystyczny, a wagonik można oglądać w muzeum kolei w Sochaczewie.

Rudka Sanatoryjna (szpital w Rudce) - zabiegi

Szpital w Rudce oferuje:

 • Kinezyterapia (liczne ćwiczenia usprawniające)
 • masaże (podwodny, hydropowietrzny, klasyczny, mechaniczny, limfatyczny, podciśnieniowy)
 • zabiegi elektrolecznicze (m.in. galwanizacja, jonoforeza, kąpiel czterokomorowa elektryczno – wodna, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne)
 • leczenie polem magnetycznym (impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości)
 • ciepłolecznictwo i termoterapia (naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym – miejscowe laseroterapia punktowa)
 • hydroterapia (kąpiel wirowa kończyn)
 • krioterapia (miejscowa CO2)
 • balneoterapia (kąpiel borowinowa, solankowa, kwasowęglowa, siarczkowo – siarkowodorowa, w suchym CO2)

Rudka Sanatoryjna (szpital w Rudce) - warunki pobytu

 • zakwaterowanie: na trzech oddziałach jest w sumie 136 miejsc (oddział chorób płuc - 81, oddział dzienny chemioterapii - 5, oddział rehabilitacyjny z pododdziałem neurologicznym i pulmonologicznym - 50). Na oddziale rehabilitacji pacjenci umieszczani są w 2-4 osobowych salach, znaczna część z nich posiada oddzielne łazienki. Dostępny jest pokój z bezpłatnym telewizorem
 • wyżywienie: pełne, całodobowe
 • opieka medyczna: oddział chorób płuc i rehabilitacyjny - całodobowa; oddział dzienny chemioterapii - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00.
Warto wiedzieć

Sanatorium (szpital) w Rudce - kontakt

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina
Aleja Teodora Dunina 1
Rudka, 05-320 Mrozy
tel. 25 757 40 42
e-mail: szpital@rudka.com.pl
www.rudka.com.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE