SANATORIUM Z ZUS - jak dostać się do sanatorium z ZUS?

2019-05-22 9:28
SANATORIUM Z ZUS - jak dostać się do sanatorium z ZUS
Autor: Thinkstockphotos.com SANATORIUM Z ZUS - jak dostać się do sanatorium z ZUS

Jak dostać się do sanatorium z ZUS? Wystarczy udać się do lekarza prowadzącego leczenie, który stwierdzi, czy taki wyjazd jest potrzebny. Warto wiedzieć, że na skierowanie do sanatorium z ZUS czeka się znaczenie krócej niż z NFZ, a za pobyt w ośrodku nie trzeba płacić. Sprawdź, kto może się ubiegać o skierowanie do sanatorium z ZUS i jakie formalności należy spełnić.

Jak dostać skierowanie do sanatorium z ZUS? Wystarczy, że osoba, która ma medyczne wskazania do przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS (tak oficjalnie nazywa się ten program), uda się do lekarza prowadzącego leczenie i poprosi o wypełnienie odpowiedniego wniosku.

Spis treści:

 1. Sanatorium z ZUS - kto może się ubiegać o skierowanie?
 2. Sanatorium z ZUS - jakie schorzenia można leczyć?
 3. Sanatorium z ZUS - jak się ubiegać o skierowanie?
 4. Sanatorium z ZUS - ile trwa leczenie?

Sanatorium z ZUS - kto może się ubiegać o skierowanie?

Z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS mogą skorzystać wszyscy, którzy z powodu choroby są zagrożeni długotrwałą niezdolnością do pracy, ale równocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji, a więc:

 • ubezpieczone osoby pracujące, którym grozi całkowita lub częściowa niezdolność do pracy, a więc i przejście na rentę
 • renciści, którzy mają okresowo przyznawane świadczenia, i dzięki pobytowi w sanatorium mogliby wrócić do pracy
 • osoby, które straciły pracę, gdy były długo na zwolnieniu chorobowym, ale są w stanie pracować dalej, jeśli się podleczą

WARTO WIEDZIEĆ: Rehabilitacja w ramach NFZ: rodzaje rehabilitacji leczniczej

Ważne

O skierowanie do sanatorium z ZUS nie mogą ubiegać się renciści, którzy mają przyznane świadczenia na stałe (skoro przyznano im stałą rentę, to uznano, że ich powrót do pracy jest niemożliwy). Takie osoby mogą się ubierać o skierowanie do sanatorium z NFZ.

Sanatorium z ZUS - jakie schorzenia można leczyć?

Nie wszystkie typy schorzeń można leczyć w ramach rehabilitacji prowadzonej przez ZUS. O skierowanie mogą się ubiegać osoby, które zmagają się tylko ze schorzeniami stanowiącymi najczęstszą przyczynę powstawania niezdolności do pracy, takimi jak:

Rehabilitacja w dwóch pierwszych przypadkach odbywa się w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Osoby cierpiące na pozostałe schorzenia podlegają rehabilitacji leczniczej tylko w trybie stacjonarnym.

SPRAWDŹ: Lista ośrodków, do których można pojechać na rehabilitację w ramach ZUS

Sanatorium z ZUS - jak się ubiegać o skierowanie?

Wniosek o rehabilitację z ramach prewencji rentowej ZUS może wydać każdy każdy lekarz, który prowadzi leczenie i zna historię choroby. Nie ma znaczenia czy jest to lekarz pierwszego kontaktu, czy specjalista (nawet prywatny, który nie ma podpisanej umowy z NFZ).

Powinien on zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko chorego
 • PESEL
 • adres zamieszkania i numer telefonu
 • rodzaj choroby, z którą zmaga się pacjent

CZYTAJ TEŻ: Rehabilitacja w domu pacjenta: porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne

Jednak najważniejsza jest opinia, że istnieje szansa na odzyskanie zdolności do pracy po zakończeniu rehabilitacji. Lekarz może napisać taki wniosek samodzielnie lub na formularzu, który jest dostępny na stornie ZUS-u.

Na decyzję, czy ZUS wyda skierowanie do sanatorium, czeka się od 3. do 8. tygodni.

Wniosek składa się wraz z dokumentacją medyczną w najbliższej jednostce ZUS. Jednak zanim ZUS zdecyduje ostatecznie o skierowaniu do sanatorium, może zlecić zbadanie wnioskodawcy przez lekarza orzecznika ZUS.

Jego zadaniem jest ocena, jakie są szanse na powrót do pracy po rehabilitacji, biorąc pod uwagę wiek, zawód i czynności, jakie wykonuje się w pracy i warunki pracy, ale przede wszystkim to, jak przebieg choroby wpływa na organizm.

Badania przeprowadzanego przez lekarza orzecznika można uniknąć, jeśli dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia.

SPRAWDŹ: Wyjazd do sanatorium z NFZ - procedury krok po kroku

Lekarz orzecznik ZUS może wydać taki wniosek także podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, przy ustaleniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego lub podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.

Jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że pacjent może jechać do sanatorium, zostaje wyznaczony zostanie ośrodek rehabilitacyjny najbliżej miejsca naszego zamieszkania oraz data rozpoczęcia turnusu (można poprosić o dogodny termin).

Warto wiedzieć

ZUS zwraca wszystkie koszty

ZUS zwraca wszystkie koszty związane nie tylko z leczeniem, lecz także z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Zwraca nawet koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem, ale tylko najtańszym środkiem transport.

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych płaci za pobyt w sanatorium i wszystkie koszty z tym związane (jeśli tylko jest szansa na podleczenie się), ponieważ jest to bardziej opłacalne, niż wypłata renty ze względu na chorobę, prze którą nie można  pracować.

Sanatorium z ZUS - ile trwa leczenie?

Pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, jednak może być skrócony lub przedłużony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego. Może to nastąpić w przypadku:

Podczas pobytu w sanatorium z ZUS można być na zwolnieniu lekarskim, płatnym w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

 • pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji
 • wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy
 • zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej przez ZUS

Po zakończeniu rehabilitacji można starać się o kolejny taki wyjazd, jednak wówczas o jego celowości również decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Coraz więcej osób korzysta z programów rehabilitacji leczniczej realizowanych przez ZUS

Źródło wideo: lifestyle.newseria.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.