Konferencja "Fizjoterapia dla zdrowia 2016" - PARTNERZY

2016-01-12 16:41

Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Partnerów - Stowarzyszeń i Fundacji zrzeszających pacjentów: Fundacja Udaru Mózgu, Stowarzyszenie Udarowcy, Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego, Fundacja Wstańmy Razem oraz Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się.


Fundacja Udaru Mózgu - celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu udaru mózgu oraz innych chorób neurologicznych, a także działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: propagowanie rzetelnej wiedzy na temat udaru mózgu i ryzyka jego wystąpienia, niesienie pomocy materialnej i prawnej dla osób dotkniętych udarem mózgu oraz ich rodzin, pomoc w doborze i otrzymaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń ułatwiających opiekę nad chorym, organizowanie turnusów rehabilitacyjno-rekreacyjnych dla chorych oraz ich rodzin, poradnictwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy.

Więcej: www.fum.info.pl


Stowarzyszenie Udarowcy - Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, której celem jest  edukacja w zakresie tematyki udarów mózgu oraz prewencji  chorób układu krążenia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy w leczeniu i fizjoterapii osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, zwłaszcza z powodu chorób neurologicznych. Jedną z głównych form działalności Stowarzyszenia  jest autorska akcja "Zapobiegajmy Udarom", która poprzez różnorodne formy  komunikacji ma na celu propagowanie  wiedzy na temat udarów mózgu. Ponadto "Udarowcy" mają zamiar udzielać konsultacji medycznych, porad w zakresie fizjoterapii i zapewniać wsparcie zarówno chorym, jak  i rodzinom osób z chorobami neurologicznymi.

Więcej: stowarzyszenie-udarowcy.pl


Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona - celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów jego członków zarówno chorych jak i ich najbliższych, oraz wyzwalanie inicjatywy u osób cierpiących na chorobę Parkinsona w kierunku wszechstronnej rehabilitacji i leczenia dla zapewnienia im optymalnego poziomu sprawności i zdolności do kierowania własnym życiem.

Więcej: www.parkinson.waw.pl


Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - PTSR zrzesza ok. 6 tysięcy członków w 23 oddziałach na terenie całej Polski. Misją Towarzystwa jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Stara się także podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego oraz wywierać wpływ na organy władzy państwowej, walcząc o łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz działającymi na rzecz osób chorych na SM z krajów Europy i innych kontynentów.

Więcej: www.ptsr.org.pl


Fundacja "Wstańmy Razem  Aktywna Rehabilitacja" - podstawowym celem Fundacji jest pomoc osobom potrzebującym specjalistycznej opieki (leczenie, rehabilitacja i wsparcie psychologiczne). Fundacja zajmuje się także edukacją pacjentów i ich bliskich w zakresie zapobiegania powikłaniom chorób przewlekłych. W dalekosiężnych planach Fundacja pragnie założyć interdyscyplinarny ośrodek, w którym pacjentom udzielana byłaby pomoc we wszystkich aspektach, we współpracy ze specjalistami począwszy od chirurgów, kardiologów do podologów, fizjoterapeutów i psychologów.

Więcej: aktywnarehabilitacja.pl


Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się - Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się powstała, aby rozwijać ideę zdrowia i aktywności zawodowej osób starszych. Fundamentem realizowanych przez nią projektów jest koncepcja Aktywnej i Zdrowej Starości (Active and Healthy Ageing), którą z powodzeniem promuje Unia Europejska. W działaniach wiele uwagi przywiązuje też do ekonomicznych i społecznych czynników warunkujących jakość życia starszych pokoleń.

Więcej: www.zdrowestarzenie.org

Fundacja Udaru Mózgu
Autor: fot. materiały prasowe
Stowarzyszenie Udarowcy
Autor: fot. materiały prasowe
Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się
Autor: fot. materiały prasowe
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

Czytaj e-wydanie cenie 1,00 zł i zyskaj dostęp do numerów archiwalnych! W nr 6/2020 "Zdrowia" m.in.: jak działają jelita, 10 pytań o wazektomię, uzależnienia a płeć, dłonie pod ochroną, ćwiczenia na smukłe nogi. "Zdrowie" to 76 stron rzetelnej wiedzy!

Dowiedz się więcej
Miesięcznik Zdrowie  6/2020
KOMENTARZE