Zorac®

1 g żelu zawiera 0,5 mg lub 1 mg tazarotenu. Preparat zawiera butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Zorac® tuba 15 g, żel

Tazarotene

59.93 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwłuszczycowy do stosowania miejscowego - acetylenowa pochodna retynoidów. Tazaroten jest prolekiem, który jako nieaktywny retynoid, ulega przemianie w aktywną postać (kwas karboksylowy tazarotenu - AGN 190299) w procesie deestryfikacji w skórze. AGN 190299 wiąże się ze wszystkimi trzema przedstawicielami rodziny receptorów kwasu retinowego: RAR(alfa), RAR(beta), RAR(gamma), wykazując jednocześnie względną selektywność w stosunku do dwóch ostatnich. Może wpływać na ekspresję genów. Znaczenie kliniczne tych faktów nie jest poznane. Stosowany u myszy miejscowo, hamuje indukcję naskórkowej dekarboksylazy ornitynowej odpowiedzialnej między innymi za proliferację i przerost komórek. W hodowlach komórkowych i hodowanych in vitro modelach skóry, tazaroten zmniejszał ekspresję MRP8 - markera zapalenia, obecnego w wysokich stężeniach w naskórku chorych na łuszczycę. W hodowlach ludzkich keratynocytów tazaroten hamuje proces rogowacenia. Absorbcja układowa leku jest ograniczona. Z powierzchni zdrowej skóry wchłania się do 5% leku, gdy zastosuje się opatrunek okluzyjny. Zastosowany na skórę, tazaroten ulega deestryfikacji enzymatycznej do aktywnego metabolitu AGN 190299. Macierzysty związek jest wykrywany w osoczu jedynie w śladowych ilościach. AGN 190299 wiąże się w wysokim stopniu z białkami osocza (>99%). Tazaroten i AGN 190299 są wydalane z moczem i kałem w postaci sulfonowych, sulfotlenkowych i innych polarnych metabolitów. T0,5 AGN 190299 po zastosowaniu na skórę tazarotenu wynosi ok. 18 h.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Należy nakładać możliwie cienką warstwę leku (2 mg/cm2 pc.) na zmiany łuszczycowe na skórze raz na dobę. Lek może wywoływać przemijające podrażnienie skóry. Nadmierne podrażnienie jest wskazaniem do przerwania leczenia. Leczenie należy rozpoczynać preparatem o mniejszym stężeniu 0,05%, aby ocenić odpowiedź na leczenie i tolerancję przed zastosowaniem leku o stężeniu 0,1%. Należy unikać kontaktu preparatu ze skórą niezmienioną chorobowo i skórą w okolicach fałdów skórnych. Lek należy stosować na zmiany obejmujące nie więcej niż 10% pc. Leczenie trwa zwykle do 12 tyg. Jeżeli lek jest stosowany po umyciu skóry, należy ją dokładnie osuszyć przed zastosowaniem leku. Preparat był stosowany podczas badań klinicznych w leczeniu łuszczycy przez okres do 12 mies. Należy umyć ręce po zastosowaniu preparatu, aby uniknąć przypadkowego kontaktu z oczami czy twarzą. Leku nie stosować u dzieci i młodzieży do 18 lat, gdyż nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

Wskazania

Miejscowe leczenie przewlekłej łuszczycy plackowatej (łuszczycy zwykłej) zajmującej nie więcej niż 10% pc.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Psoriasis pustulosa i psoriasis exfoliativa. Nie stosować na skórę twarzy, na owłosioną skórę głowy, w fałdach skórnych. Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet, które w trakcie leczenia mogą zajść w ciążę, gdyż retynoidy stosowane podczas ciąży mogą powodować uszkodzenie płodu; jeżeli lek zostanie użyty podczas ciąży powinien być natychmiast odstawiony, a pacjentka dokładnie poinformowana o ryzyku uszkodzenia płodu; Warunkiem stosowania leku u kobiet w wieku rozrodczym jest stosowanie skutecznej antykoncepcji. Nie stosować w czasie karmienia piersią.

Środki ostrożności

Należy unikać kontaktu produktu z oczami, powiekami i ustami. Lek należy stosować wyłącznie na miejsca dotknięte łuszczycą plackowatą. Lek stosowany na zdrową skórę, skórę z wypryskiem lub zmienioną zapalnie może powodować podrażnienie. Jeśli podrażnienie skóry nasila się, należy zaprzestać stosowania. Bezpieczeństwo stosowania leku na powierzchnię skóry większą niż 10% pc. nie zostało oszacowane. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem na powierzchnię skóry do 20% pc. ograniczone. Podczas leczenia należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV (promieniowanie słoneczne, solaria, terapia PUVA, leczenie promieniowaniem UVB). Równoczesne stosowanie preparatu i leków powodujących wystąpienie nadwrażliwości na światło, wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Retynoidy zwiększają wrażliwość skóry na różne czynniki środowiskowe, między innymi zimno i wiatr. W przypadku wystąpienia znacznego świądu, uczucia pieczenia, zaczerwienienia, bądź złuszczania skóry, należy zaprzestać stosowania leku, aż do ustąpienia tych objawów. Brak danych dotyczących stosowania preparatu pod opatrunkiem okluzyjnym lub jednocześnie z innymi lekami przeciwłuszczycowymi, w tym szamponami zawierającymi smołę (dziegieć). Aby nie zwiększyć wchłaniania leku i uniknąć rozprzestrzeniania leku na skórze, nie należy stosować na leczone miejsce produktów zmiękczających i kosmetyków, przed upływem 1 h po zastosowaniu preparatu. Ze względu na zawartość butylohydroksyanizolu i butylohydroksytoluenu, produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Niepożądane działanie

Bardzo często: świąd, pieczenie, rumień, podrażnienie skóry. Często: złuszczanie skóry, wysypka, zapalenie kontaktowe, podrażnienie i ból skóry, miejscowy obrzęk, pękanie skóry, pogorszenie objawów łuszczycy, u 1-3% pacjentów: wyprysk, zapalenie skóry, suchość skóry. Częstość nieznana: przebarwienia skóry. Działania niepożądane występowały częściej w przypadku dłuższego czasu stosowania leku. Częstość występowania działań niepożądanych była o 2-5% większa po użyciu leku o stężeniu 0,1%, niż po użyciu leku zawierającego 0,05% tazarotenu.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w okresie ciąży, u kobiet planujących ciążę lub mogących zajść w ciążę. Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować o ryzyku uszkodzenia płodu w przypadku zajścia w ciążę podczas stosowania preparatu i pouczyć o konieczności stosowania podczas leczenia skutecznej antykoncepcji. 2 tyg. przed rozpoczęciem leczenia w tej grupie kobiet wymagany jest negatywny wynik testu ciążowego o czułości poniżej 50 mIU/mL ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG). Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Należy unikać równoczesnego stosowania leków i środków kosmetycznych mających działanie drażniące bądź silnie wysuszające skórę.

Cena

Zorac®, cena 100% 59.93 zł

Preparat zawiera substancję: Tazarotene

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."