Zoladex® LA

1 implant podskórny zawiera 10,8 mg gosereliny (w postaci octanu).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Zoladex® LA 1 amp.-strzyk., implant podskórny

Goserelin

837.1 zł 2019-04-05

Działanie

Goserelina jest syntetycznym analogiem naturalnie występującego hormonu - gonadoliberyny (LHRH). W wyniku długotrwałego podawania goserelina hamuje wydzielanie przez przysadkę hormonu luteinizującego (LH), co prowadzi do zmniejszenia stężenia testosteronu we krwi u mężczyzn. Po ok. 21 dniach od pierwszego wstrzyknięcia implantu podskórnego stężenie testosteronu zmniejsza się do wartości stężeń charakterystycznych dla stanu po kastracji. Kolejnej dawki podawane co 12 tyg. podtrzymuje tę supresję. Lek podawany co 12 tyg. zapewnia utrzymanie stężenia terapeutycznego bez istotnej klinicznie kumulacji w tkankach. Goserelina w małym stopniu wiąże się z białkami osocza. T0,5 w fazie eliminacji wynosi od 2-4 h u pacjentów z prawidłową czynnością nerek; u chorych z niewydolnością nerek wydłuża się, jednak w przypadku podawania leku co 12 tyg. różnica ta nie wpływa na kumulację gosereliny.

Dawkowanie

Podskórnie (w przednią ścianę brzucha). Dorośli mężczyźni (w tym w podeszłym wieku): 1 implant co 12 tyg. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek ani u osób w podeszłym wieku.

Wskazania

Leczenie raka gruczołu krokowego reagującego na leczenie hormonalne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na goserelinę, inne analogi LHRH lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Nie stosować u kobiet ani u dzieci. U pacjentów, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia niedrożności moczowodów lub kompresji kręgów z uciskiem na rdzeń kręgowy lek należy stosować ostrożnie, a podczas pierwszego miesi. leczenia pacjentów należy uważnie obserwować. Należy rozważyć zastosowanie antyandrogenu (np. octanu cyproteronu w dawce 300 mg na dobę) 3 dni przed rozpoczęciem leczenia gosereliną i 3 tyg. po wstrzyknięciu pierwszego implantu - takie postępowanie zapobiega wystąpieniu zwiększonego stężenia testosteronu w początkowym okresie stosowania analogów LHRH. Jeżeli istnieją lub wystąpią objawy ucisku na rdzeń kręgowy lub objawy niewydolności nerek spowodowane niedrożnością moczowodów, należy wprowadzić standardowe leczenie tych powikłań.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: ból stawów, parestezje, wysypka skórna o łagodnym przebiegu, uderzenia gorąca, zwiększona potliwość, zmniejszenie potencji, przejściowe nasilenie bólów kostnych (ustępujące po zastosowaniu leczenia objawowego), zmniejszenie gęstości mineralnej kości. Niezbyt często: obrzęk i bolesność gruczołów piersiowych. Rzadko: reakcje nadwrażliwości (z anafilaksją włącznie). Sporadycznie: zmiany w wartościach ciśnienia tętniczego (niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze; na ogół przemijające; rzadko jest konieczna interwencja medyczna lub przerwanie leczenia gosereliną).

Ciąża i laktacja

Lek nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Cena

Zoladex® LA, cena 100% 837.1 zł

Preparat zawiera substancję: Goserelin

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."