Woda do wstrzykiwań Fresenius

Woda do wstrzyknięć.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Woda do wstrzykiwań Fresenius ppjemnik 500 ml KabiClear z kapslem , rozp. do sporz. leków parent.

Water for injections

2019-04-05

Działanie

Woda do wstrzyknięć stosowana jako rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych. Wydalana jest przede wszystkim przez nerki, w nieznacznej części również przez płuca i skórę.

Dawkowanie

Zależy od rodzaju, stężenia, objętości i drogi podania rozpuszczanego lub rozcieńczanego preparatu. Podawać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi rozpuszczanego lub rozcieńczanego preparatu. Objętość płynów podawanych dorosłym pacjentom może być jedynie w szczególnych przypadkach większa od 2500 -3000 ml/dobę. Sposób podania. Sposób podania. Preparat może być podawany dożylnie jedynie po dodaniu substancji czynnych. Sposób podawania zależy od rodzaju i stężenia podawanego preparatu.

Wskazania

Rozpuszczalnik do sporządzania roztworów do podawania parenteralnego. Rozcieńczalnik do gotowych koncentratów elektrolitowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na otrzymywaną substancję rozpuszczaną lub rozcieńczaną w preparacie. Przewodnienie (hiperwolemia). Niewyrównana niewydolność układu krążenia. Obrzęk płuc. Obrzęk mózgu. Zaburzenia czynności nerek (oliguria, anuria).

Środki ostrożności

Konieczne jest kontrolowanie parametrów krwi, równowagi kwasowo-zasadowej oraz bilansu płynów. Ze względu na niebezpieczeństwo hemolizy wewnątrznaczyniowej, woda do zastosowania parenteralnego w ilości przekraczającej 50 ml nie może być podawana dożylnie sama lub bez dodatku zwiększającego osmolarność roztworu co najmniej do połowy normalnej osmolarności osocza. Np., może być podawana w infuzji dożylnej łącznie z co najmniej równą objętością izotonicznego roztworu NaCl (0,9%) lub roztworem glukozy 5%. Preparat może być podany dożylnie jedynie po dodaniu substancji czynnych osmotycznie. Podczas mieszania preparatu z innymi substancjami należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Niepożądane działanie

Podanie zbyt dużej objętości preparatu może spowodować: przewodnienie, hipoelektrolitemię. W miejscu podania preparatu może wystąpić: podrażnienie, stan zapalny lub zapalenie żyły.

Ciąża i laktacja

W ciąży oraz w okresie karmienia piersią należy uwzględnić ryzyko stosowania substancji rozpuszczanej lub rozcieńczanej w preparacie.

Uwagi

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nieznane wobec substancji rozpuszczalnych w wodzie.

Preparat zawiera substancję: Water for injections

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."