Węgiel leczniczy VP

1 kaps. zawiera 200 mg węgla aktywnego.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Węgiel leczniczy VP 20 szt., kaps.

Activated charcoal

11.51 zł 2019-04-05

Działanie

Jelitowy lek adsorbujący. Po podaniu doustnym wiąże nieselektywnie różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę i przenikanie wody do światła jelita, toksyny bakteryjne, bakterie, leki, produkty gnilne, gazy jelitowe, substancje toksyczne itp., uniemożliwiając w ten sposób ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie związków wydalonych do jelit np. z żółcią. Nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest w całości wydalany z kałem. Ocenia się, że w leczeniu zatruć jest równie skuteczny jak płukanie żołądka lub wymioty, a w niektórych przypadkach nawet efektywniejszy, zwłaszcza jeśli po jego podaniu, po pewnym czasie, zostanie podany lek przeczyszczający.

Dawkowanie

Doustnie. Niestrawność i wzdęcia. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 4-6 kaps. kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Kaps. można połykać w całości, jednak w celu uzyskania szybszego działania zaleca się stosowanie ich w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek do niewielkiej ilości wody. Biegunka. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: jednorazowo 20 kaps. (około 4 g), najlepiej w postaci zawiesiny. Dawkę, w razie konieczności można powtarzać co kilka godzin. Zatrucia lekami i związkami chemicznymi. Dorośli i dzieci powyżej 1 rż. jednorazowo około 12,5 g (62 kaps), w razie konieczności kilkakrotnie w ciągu doby. Dzieci poniżej 1 rż. w jednorazowej dawce 1 g/kg mc., w razie potrzeby można ją powtarzać co 4-6 h. W leczeniu zatruć lekami i substancjami chemicznymi najczęściej węgiel aktywny podaje się najczęściej w postaci zawiesiny wodnej, doustnie przez zgłębnik, w zalecanej dawce i następnie usuwa przez odessanie lub wywołanie wymiotów odzyskując całkowitą ilość podanego węgla.

Wskazania

Biegunki, niestrawność, wzdęcia. Zatrucia lekami lub innymi związkami chemicznymi - po porozumieniu z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparatu nie należy stosować u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

Środki ostrożności

W leczeniu ostrych zatruć, wymioty należy wywołać przed podaniem węgla. Po ich ustaniu węgiel należy podać w ciągu 30-60 minut. W leczeniu ostrych zatruć niezbędne inne leki należy podawać parenteralnie. Nie należy stosować węgla aktywnego, jeśli konieczne jest jednoczesne podanie doustne swoistego antidotum, np. metioniny. Istnieje zagrożenie aspiracją do płuc w czasie podawania produktu pacjentom nieprzytomnym oraz w przypadku zatrucia lekami hamującymi OUN lub prowadzącymi do drgawek - wymaga to zabezpieczenia w postaci intubacji przed wykonaniem płukania żołądka. Preparat jest mało skuteczny w zatruciu kwasem borowym, siarczanem żelaza (II) i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, etanolem, metanolem, glikolem etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej, a także kwasami i zasadami nieorganicznymi. Może osłabiać wchłanianie innych leków z przewodu pokarmowego. Pacjenci przyjmujący lek przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki (także w przypadku gorączki lub obecności krwi w stolcu), u których objawy utrzymują się powinni skontaktować się z lekarzem. Ostrożnie stosować w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. środki przeciwcholinergiczne, opioidy) i tylko sporadycznie stosować środki przeczyszczające podczas leczenia węglem aktywnym (ryzyko wystąpienia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej).

Niepożądane działanie

Rzadko: wymioty, zaparcia, biegunki, czarne zabarwienie stolca. Odnotowano przypadki aspiracji leku do płuc.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i laktacji. Mimo braku przeciwwskazań należy wziąć pod uwagę działanie zapierające leku.

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Węgiel aktywny podany doustnie w różnym stopniu hamuje wchłanianie licznych jednocześnie podawanych leków, m.in.: salicylanów, kwasu acetylosalicylowego, barbituranów, benzodiazepin, chlorometiazolu, chlorochiny, chloropromazyny i podobnej do niej fenotiazyny, klonidyny, kokainy i innych leków stymulujących OUN, digoksyny, digitoksyny, ibuprofenu, glutetymidu, kwasu mefenamowego, mianseryny, nikotyny, paracetamolu, parakwatu, środków z grupy inhibitorów MAO, fenytoiny, propranololu i innych środków blokujących receptory β-adrenergiczne, chininy, teofiliny, zydowudyny. Inne leki należy stosować co najmniej 2 godziny przed lub po przyjęciu węgla aktywnego.

Cena

Węgiel leczniczy VP, cena 100% 11.51 zł

Preparat zawiera substancję: Activated charcoal

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."