Wartec®

1 g kremu zawiera 1,5 mg podofilotoksyny. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, alkohol cetylowy i butylohydroksyanizol.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Wartec® tuba 5 g, krem

Podophyllotoxin

117.61 zł 2019-04-05

Działanie

Podofilotoksyna jest inhibitorem metafazy w dzielących się komórkach, łączącym się z tubulinami conajmniej w jednym miejscu wiążącym. Zapobiega to polimeryzacji tubulin, a w wyniku tego powstawaniu mikrotubuli. Podofilotoksyna zastosowana w dużym stężeniu hamuje ponadto transport nukleozydów przez błony komórkowe. Działanie podofilotoksyny polega na zahamowaniu rozwoju wirusa powodującego powstawianie brodawek i powodowaniu martwicy komórek zakażonych wirusem.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.: krem nanosić (w ilości wystarczającej do dokładnego pokrycia każdej brodawki) na zmienione chorobowo miejsca, po ich uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu. Stosować 2 razy na dobę (co 12 h) przez 3 kolejne dni w tygodniu; przez następne 4 dni nie należy stosować preparatu. Jeżeli w ciągu tygodnia od rozpoczęcia leczenia nie zostaną usunięte wszystkie brodawki, cykl leczenia należy powtórzyć (stosowanie kremu: 2 razy na dobę przez 3 kolejne dni w tygodniu i 4 dni przerwy). W razie potrzeby leczenie można powtarzać w cyklach tygodniowych (maksymalnie przez 4 tygodnie). Należy unikać nakładania kremu na otaczającą brodawkę skórę. Nie należy stosować kremu na zdrową skórę w okolicach brodawki. Bezpośrednio po każdym użyciu leku należy dokładnie umyć ręce. Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 rż.

Wskazania

Leczenie kłykcin kończystych umiejscowionych na penisie u mężczyzn i zewnętrznych narządach płciowych u kobiet.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na podofilotoksynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Otwarte rany, np. po zabiegu chirurgicznym. Dzieci poniżej 12 rż. Jednoczesne stosowanie z innymi środkami zawierającymi podofilotoksynę. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Unikać kontaktu preparatu z oczami oraz dłuższego kontaktu ze zdrową skórą. Należy unikać stosowania kremu na błony śluzowe w okolicy genitaliów (włącznie z cewką moczową, odbytem oraz pochwą). Nie należy stosować leku na zdrową skórę. W trakcie stosowania preparatu nie należy używać opatrunku okluzyjnego. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wzmożone reakcje skórne (krwawienie, puchnięcie, silny ból, palenie, swędzenie), należy natychmiast zmyć krem z leczonego obszaru skóry łagodnym mydłem i wodą oraz przerwać leczenie. Wskazane jest, aby pacjent powstrzymał się od współżycia w trakcie stosowania kremu do czasu wyleczenia skóry; jeśli pacjent kontynuuje współżycie, powinien stosować prezerwatywy. Jeśli brodawki zajmują powierzchnię większą niż 4 cm2, zaleca się, aby leczenie przebiegało pod bezpośrednim nadzorem lekarza. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, alkohol cetostearylowy i butylohydroksyanizol, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego), miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) oraz podrażnienie błon śluzowych.

Niepożądane działanie

Dane z badań klinicznych. Bardzo często: nadżerka skóry, podrażnienie w miejscu zastosowania (w tym rumień, świąd, pieczenie skóry). Dane po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Rzadko: nadwrażliwość w miejscu podania, owrzodzenie skóry, strup, przebarwienie skóry, pęcherz, przesuszenie skóry, ból w miejscu stosowania, puchnięcie, krwawienie w miejscu zastosowania, uszkodzenie chemiczne, zdarcie naskórka, pojawienie się wydzieliny w ranie. Podczas 2 lub 3 dnia leczenia może wystąpić miejscowe podrażnienie, spowodowane obumieraniem brodawek. W większości przypadków nasilenie objawów niepożądanych jest umiarkowane. Obserwowano podrażnienie, swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie, owrzodzenie powierzchni nabłonka oraz zapalenie żołędzi i napletka. Miejscowe podrażnienie mija po zakończeniu terapii.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania podofilotoksyny u kobiet w okresie ciąży oraz u kobiet w okresie rozrodczym nie stosujących antykoncepcji. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Cena

Wartec®, cena 100% 117.61 zł

Preparat zawiera substancję: Podophyllotoxin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."