Voltaren® MAX

Voltaren Emulgel: 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodu w postaci 11,6 mg soli dietyloamoniowej diklofenaku; preparat zawiera glikol propylenowy i benzoesan benzylu. Voltaren MAX: 1 g żelu zawiera 20 mg diklofenaku sodu w postaci 23,2 mg soli dietyloamoniowej diklofenaku; preparat zawiera glikol propylenowy i butylohydroksytoluen.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Voltaren® MAX tuba 180 g, żel

Diclofenac diethylamine

59.99 zł 2019-04-05

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny, przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwobrzękowy. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej. Zastosowany miejscowo na skórę łagodzi ból, zmniejsza obrzęk, poprawia sprawność ruchową, zmniejsza odczyn zapalny. Ilość wchłoniętego przez skórę diklofenaku po zastosowaniu preparatu zależy od czasu kontaktu żelu ze skórą, od wielkości leczonego miejsca, jak również od całkowitej zastosowanej miejscowo dawki oraz od stopnia nawilżenia skóry. Po zastosowaniu miejscowym preparatu Voltaren MAX na powierzchnię skóry wynoszącą około 400 cm2 (2 aplikacje na dobę), stopień ekspozycji ogólnoustrojowej wyrażonej jako stężenie leku w osoczu jest równoważny działaniu preparatu Voltaren Emulgel (4 aplikacje na dobę). Okluzja prowadzona przez 10 h powoduje 3-krotne zwiększenie ilości wchłoniętego diklofenaku. Maksymalne stężenie diklofenaku we krwi jest około 100 razy mniejsze niż stężenie osiągane po podaniu doustnym tabletek Voltaren. 99,7% leku wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami. Diklofenak gromadzi się w skórze, która działa jak rezerwuar, z którego jest on uwalniany w sposób ciągły do głębiej znajdujących się tkanek; w głębi tkanek objętych stanem zapalnym osiąga stężenie do 20 razy wyższe niż w osoczu krwi. Jest metabolizowany w wątrobie, 2 metabolity fenolowe są biologicznie czynne, wykazują jednak znacznie mniejszą aktywność w porównaniu z diklofenakiem. T0,5 we krwi wynosi 1-2 h. Diklofenak i jego metabolity są wydalane głównie z moczem.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: ilość żelu 2-4 g (ilość odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) jest odpowiednia do leczenia obszaru o powierzchni 400 –800 cm2. Po zastosowaniu preparatu należy umyć ręce, chyba, że to właśnie ręce są miejscem leczonym. Voltaren Emulgel. Dorośli i dzieci powyżej 14 lat: delikatnie wcierać w skórę 3-4 razy na dobę. Voltaren MAX. Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: delikatnie wcierać w skórę 2 razy na dobę; działa przeciwbólowo do 12 h. Czas leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie: pourazowe stany zapalne i reumatyzm tkanki miękkiej - nie należy stosować dłużej niż 14 dni, o ile nie zalecono inaczej; zwyrodnienie stawów (powyżej 18 lat) - należy stosować do 21 dni, o ile nie zalecono inaczej. Należy skontaktować się z lekarzem po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku poprawy lub nasilenia się objawów chorobowych. W przypadku stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych. Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat.

Wskazania

Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej  14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Dorośli i młodzież powyżej 14 lat - miejscowe leczenie: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe). Dorośli powyżej 18 lat: miejscowe leczenie ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ. Ostatni trymestr ciąży. Dzieci i młodzież poniżej 14 lat.

Środki ostrożności

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w przypadku stosowania leku na duże powierzchnie skóry lub podczas stosowania długotrwałego. Nie stosować na uszkodzoną powierzchnię skóry. Unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi (np. jama ustna), nie połykać. Żel może być stosowany jednocześnie z nieokuluzyjnymi bandażami, ale nie powinien być stosowany z nieprzepuszczającymi powietrza opatrunkami okluzyjnymi. Należy zaprzestać stosowania preparatu, jeśli po jego użyciu pojawi się wysypka skórna. Preparaty zawierają glikol propylenowy oraz benzoesan benzylu (Voltaren Emulgel), które u niektórych pacjentów mogą powodować łagodne, miejscowe podrażnienia skóry. Voltaren Max zawiera butylohydroksytoluen, który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Niepożądane działanie

Często: wysypka, wyprysk, rumień, świąd, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry). Rzadko: pęcherzykowate zapalenie skóry. Bardzo rzadko: wysypka grudkowata, nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy, astma, reakcje nadwrażliwości na światło.

Ciąża i laktacja

Jeśli nie jest to wyraźnie konieczne, nie należy stosować diklofenaku podczas I i II trymestru ciąży. W przypadku stosowania diklofenaku przez kobiety planujące ciążę oraz w czasie I i II trymestru ciąży, należy stosować dawkę możliwie najmniejszą, a czas trwania terapii najkrótszy. W III trymestrze ciąży stosowanie diklofenaku jest przeciwwskazane. Podczas III trymestru ciąży stosowanie wszystkich inhibitorów syntezy prostaglandyn może powodować ekspozycję płodu na: działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (w tym przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne); zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować skutkując niewydolnością nerek z małowodziem. Narażenie matki i noworodka pod koniec ciąży na: możliwe wydłużenie czasu trwania krwawienia oraz działanie antyagregacyjne, które mogą wystąpić nawet podczas stosowania bardzo małych dawek; zahamowanie skurczów macicy skutkujące opóźnionym lub przedłużonym porodem. Ze względu na brak kontrolowanych badań dotyczących kobiet karmiących piersią, lek należy stosować w czasie laktacji jedynie na zalecenie lekarza. W takich przypadkach preparatu nie należy stosować na piersi kobiet karmiących piersią ani też na duże powierzchnie skóry lub długotrwale.

Uwagi

Lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Po zastosowaniu żelu na skórę, ilość diklofenaku, która ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego jest niewielka, dlatego też prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji z innymi lekami jest niewielkie.

Cena

Voltaren® MAX, cena 100% 59.99 zł

Preparat zawiera substancję: Diclofenac diethylamine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."