Vitaminum C Teva

1 ampułka zawiera 500 mg kwasu askorbowego.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Vitaminum C Teva 10 amp. 5 ml, roztw. do wstrz.

Ascorbic acid

54.05 zł 2019-04-05

Działanie

Witamina C - kwas askorbowy - jest związkiem niezbędnym dla organizmu. Bierze udział w syntezie kolagenu i substancji międzykomórkowej - jest niezbędna do rozwoju chrząstki, kości, zębów, a także w leczeniu ran. Bierze udział w przekształcaniu kwasu foliowego do kwasu folinowego, ułatwia wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego i uczestniczy w powstawaniu hemoglobiny i dojrzewaniu erytrocytów. Przenika szybko do tkanek. Wiąże się z białkami osocza w ok. 25%. Ulega szybkiemu utlenieniu do kwasu dehydroaskorbowego, którego część metabolizowana jest do kwasu szczawiowego i nieaktywnego metabolitu - siarczanu kwasu askorbowego. Przenika przez łożysko i do mleka matki. Wydalana jest z moczem.

Dawkowanie

Domięśniowo lub dożylnie. Dorośli. Leczniczo: 500-1000 mg na dobę, w dawkach podzielonych. Dzieci. Leczniczo: 100-300 mg na dobę, w 2-3 dawkach podzielonych.

Wskazania

Stany niedoboru witaminy C (np. szkorbut). Lek w postaci parentalnej podaje się w stanach ciężkich albo w przypadkach, gdy podanie doustne jest utrudnione.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas askorbowy lub którykolwiek ze składników preparatu. Kamica nerkowa (szczawianowa).

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z hiperoksalurią, ze skłonnością do tworzenia złogów mineralnych w układzie moczowym, z cukrzycą, hemochromatozą, talasemią i niedokrwistością syderoblastyczną. Duże dawki leku mogą powodować hemolizę u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Niepożądane działanie

Duże dawki kwasu askorbowego mogą wywołać zaburzenia żołądka i jelit, w tym biegunkę, wymioty, zgagę, zaczerwienienie skóry, ból głowy oraz bezsenność, ponadto mogą prowadzić do hiperoksalurii i powstawania kamieni szczawianowych w nerkach, jeżeli mocz ulegnie zakwaszeniu. Dawki dobowe 600 mg i większe mogą działać moczopędnie. Zbyt szybkie podawanie dożylne może powodować zawroty głowy i uczucie osłabienia. Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek może rozwinąć się tolerancja na kwas askorbowy i w przypadku zmniejszenia dawkowania, mogą wystąpić objawy niedoboru witaminy C. Podanie domięśniowe może powodować przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania dużych dawek kwasu askorbowego w okresie ciąży, ponieważ nie jest znany wpływ takich dawek na płód. W ciąży i podczas karmienia piersią kwas askorbowy nie powinien być stosowany w dawkach większych niż zalecane dzienne spożycie (80-100 mg na dobę). Brak jest dowodów szkodliwego wpływu na noworodki karmione mlekiem matek przyjmujących kwas askorbowy.

Uwagi

Kwas askorbowy może wpływać na wyniki testów laboratoryjnych, opartych na reakcjach oksydoredukcyjnych (stężenie glukozy w moczu, stężenie etyloestradiolu w osoczu, aktywność dehydrogenazy mleczanowej, aminotransferaz wątrobowych w surowicy, badanie na krew utajoną w stolcu, stężenie bilirubiny, pH moczu, zawartość kwasu moczowego i szczawianów w moczu, stężenie żelaza i ferrytyny w osoczu).

Interakcje

Do substancji, które powodują zmniejszenie nasycenia tkanek kwasem askorbowym należą: kwas acetylosalicylowy, nikotyna zawarta w papierosach, alkohol, niektóre leki zmniejszające apetyt, żelazo, fenytoina, niektóre leki przeciwdrgawkowe, estrogeny - składniki środków antykoncepcyjnych i tetracyklina. Kwas askorbowy stosowany w dużych dawkach nasila działanie leków o charakterze kwasowym, a zmniejsza wchłanianie leków o charakterze zasadowym. Duże dawki leku mogą osłabiać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Istnieją doniesienia, że podczas jednoczesnego stosowania kwasu askorbowego i flufenazyny, stężenie flufenazyny w osoczu się zmniejsza. Kwas askorbowy podawany pomocniczo z deferoksaminą pacjentom, u których doszło do przedawkowania żelaza (w celu lepszego jego wydalenia), może zwiększyć jego toksyczne działanie, szczególnie na mięsień sercowy, zwłaszcza we wczesnym okresie leczenia, kiedy ilość żelaza w tkankach jest nadmierna - u pacjentów z prawidłową czynnością serca nie stosować kwasu askorbowego przez pierwszy miesiąc po rozpoczęciu podawania deferoksaminy, a u pacjentów z zaburzeniami czynności serca nie podawać kwasu askrobowego w skojarzeniu z deferoksaminą. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek stosujących leki zobojętniające kwas solny w żołądku zawierające glin oraz doustne cytryniany może rozwinąć się zagrażająca życiu encefalopatia, spowodowana znacznym wzrostem stężeń glinu we krwi - istnieją przypuszczenia, że kwas askorbowy może oddziaływać podobnie. Doustne środki antykoncepcyjne zmniejszają stężenie kwasu askorbowego w osoczu. Jednoczesne podawanie kwasu askorbowego i leków zawierających estradiol może prowadzić do zwiększenia stężenia estradiolu w osoczu.

Cena

Vitaminum C Teva, cena 100% 54.05 zł

Preparat zawiera substancję: Ascorbic acid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."