Vitacon®

1 ml roztworu zawiera 10 mg fitomenadionu. Lek zawiera rycynooleinian makrogologlicerolu i alkohol benzylowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Vitacon® 10 amp. 1 ml, roztw. do wstrz.

Phytomenadione

23.34 zł 2019-04-05

Działanie

Syntetyczna witamina K1, która jest niezbędna do syntezy czynników krzepnięcia krwi - protrombiny, czynnika VII, IX i X. Brak witaminy K1 w organizmie prowadzi do zwiększenia tendencji do wystąpienia krwawień. Gdy zachodzi konieczność zastosowania odtrutki po przedawkowaniu leków przeciwzakrzepowych, należy podać witaminę K1, ponieważ pochodne witaminy K są mniej skuteczne. W osoczu, 90% witaminy K1 wiąże się lipoproteinami. Po podaniu domięśniowym 10 mg witaminy K1, stężenie w osoczu wynosi 10 do 20 µg/l (zwykle mieści się w zakresie 0,4 do 1,2 µg/l). Dostępność witaminy K1 po podaniu domięśniowym wynosi ok. 50%, a T0,5 w osoczu wynosi ok. 1,5 do 3 h.

Dawkowanie

Dożylnie. Dorośli (jako odtrutka po przedawkowaniu leków przeciwzakrzepowych). Ciężkie krwawienia, w tym zagrażające życiu: 10-20 mg w infuzji lub powoli dożylnie. Po upływie 3 h od podania należy oznaczyć czas protrombinowy i jeśli jest przedłużony, dawkę należy powtórzyć. Maksymalna dawka dożylna wynosi 40 mg na dobę. Należy kontrolować parametry krzepnięcia raz na dobę od podania leku do momentu osiągnięcia odpowiednich wartości. W ciężkich przypadkach zaleca się częstszą kontrolę, przy braku natychmiastowej poprawy, należy przetoczyć pełną krew lub podać koncentrat czynników krzepnięcia. Mniej nasilone krwawienia: 10-20 mg domięśniowo, w razie konieczności dawkę można powtórzyć. W pozostałych wskazaniach podaje się 10-20 mg. U pacjentów w podeszłym wieku stosuje się najmniejsze skuteczne dawki. Dzieci >2 lat: w niektórych przypadkach lek stosuje się w tej grupie pacjentów - dzieci z chorobami, które zaburzają wchłanianie witaminy K1 (przewlekła biegunka, mukowiscydoza, zarośnięcie przewodu żółciowego, zapalenie wątroby, celiakia), z chorobą wątroby oraz dzieci niedożywione, które otrzymywały antybiotyki; dawkę należy ustalić w zależności od stanu pacjenta, zazwyczaj stosuję się 1-5 mg dożylnie po uprzednim rozcieńczeniu. Sposób podania. Przed podaniem dożylnym należy rozcieńczyć 10 mg leku w 100 ml 0,9% NaCl i podawać w infuzji przez 20-30 min, przechowywać maksymalnie 6 h. Nie podawać leku w szybkim wstrzyknięciu dożylnym.

Wskazania

Leczenie krwawienia wywołanego przedawkowaniem leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny lub leczenie krwawienia wywołanego innym nabytym niedoborem czynników krzepnięcia zespołu protrombiny (cz. II, VII, IX, X).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, zwłaszcza na rycynooleinian makrogologlicerolu (Cremophor EL).

Środki ostrożności

Ze względu na zawartość rycynooleinianu makrogologlicerolu, nie można wykluczyć występowania u ludzi reakcji rzekomoanafilaktycznych, związanych z uwalnianiem histaminy. Nie wolno podawać leku w szybkim wstrzyknięciu dożylnym, ponieważ mogą wystąpić: zaczerwienienie twarzy, nadmierne wydzielanie potu, duszność, ucisk i ból w klatce piersiowej, obwodowa niewydolność krążenia. Przed podaniem leku należy zebrać wywiad w kierunku nietypowych lub alergicznych reakcji na rycynooleinian makrogologlicerolu lub witaminę K1 - w przypadku występowania u pacjenta takich reakcji w przeszłości nie należy podawać leku. W przypadku ciężkiego, zagrażającego życiu krwawienia, spowodowanego przedawkowaniem leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, lek należy podawać powoli dożylnie (najlepiej we wlewie) i nie przekraczać dawki większej niż 40 mg na dobę. W przypadku braku poprawy, leczenie witaminą K1 należy połączyć z leczeniem, które pozwoli osiągnąć natychmiastową skuteczność, tj. przetoczeniem pełnej krwi lub podaniem koncentratu czynników krzepnięcia. Jeżeli ciężkie lub potencjalnie zagrażające życiu krwawienie wystąpi u pacjentów ze sztucznymi zastawkami serca, należy podać świeżo mrożone osocze. Należy unikać podawania dużych dawek witaminy K1 (większych niż 40 mg na dobę), jeżeli planowana jest kontynuacja leczenia lekami przeciwzakrzepowymi, ponieważ nie ma klinicznego doświadczenia ze stosowaniem dawek większych niż 40 mg na dobę, a zastosowanie dużych dawek może spowodować zwiększenie niespodziewanych zdarzeń niepożądanych. Badania kliniczne wykazały znaczące skrócenie czasu protrombinowego jeżeli lek stosuje się w zalecanych dawkach. Jeżeli krwawienie jest zwiększone, może być konieczne przetoczenie pacjentowi świeżej pełnej krwi podczas oczekiwania na działanie witaminy K1. Po podaniu domięśniowym witaminy K1, zwłaszcza dużej dawki może wystąpić wydłużone działanie antagonistyczne w stosunku do doustnych leków przeciwzakrzepowych. Witamina K1 nie hamuje działania heparyny. Alkohol benzylowy, znajdujący się w leku może powodować zatrucia i reakcje anafilaktoidalne u niemowląt i dzieci do 3 lat.

Niepożądane działanie

Po zbyt szybkim wstrzyknięciu dożylnym leku może wystąpić zaczerwienienie twarzy, nadmierne pocenie, duszność, ucisk i ból w klatce piersiowej, sinica, a nawet zapaść krążeniowa. Bardzo rzadko po podaniu dożylnym leku odnotowywano podrażnienie lub zapalenie żył. Po podaniu domięśniowym leku, zwłaszcza powtarzanych wstrzyknięciach mogą wystąpić reakcje skórne w miejscu wstrzykiwania.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Stosowanie leku u kobiet karmiących piersią w terapeutycznych dawkach nie wiąże się z ryzykiem dla karmionego piersią dziecka. Nie zaleca się stosowania u kobiet karmiących piersią jako profilaktyki choroby krwotocznej noworodków.

Interakcje

Nie są znane interakcje o znaczeniu klinicznym poza antagonistycznym działaniem leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny i witaminy K1.

Cena

Vitacon®, cena 100% 23.34 zł

Preparat zawiera substancję: Phytomenadione

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."