Vicebrol® Forte

1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg winpocetyny. Tabletki zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Vicebrol® Forte 90 szt., tabl.

Vinpocetine

47.68 zł 2019-04-05

Działanie

Lek poprawiający przepływ krwi w obrębie mózgu oraz metabolizm mózgowy. Hamuje agregację płytek krwi, zmniejsza patologicznie zwiększoną lepkość krwi, zwiększa zdolność do odkształcania erytrocytów oraz hamuje wychwyt adenozyny przez erytrocyty, ułatwia transport tlenu do tkanki mózgowej poprzez zmniejszenie powinowactwa tlenu do erytrocytów. Lek selektywnie zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe (zwiększa frakcję mózgową pojemności minutowej serca, zmniejsza opór naczyń mózgowych nie zmieniając parametrów krążenia układowego). Ponadto działa osłonowo na tkankę nerwową: łagodzi szkodliwy wpływ reakcji cytotoksycznych wywoływanych przez aminokwasy, ma działanie przeciwutleniające. Po podaniu doustnym wchłania się szybko z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 1 h. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi 66%. Całkowita biodostępność wynosi 7%. Głównym metabolitem jest kwas apowinkaminowy (AVA), który powstaje podczas efektu pierwszego przejścia przez wątrobę. T05 wynosi 4,83 h (±1,29h). 60 % dawki wydalane jest z moczem, 40% z kałem. AVA wydalany jest przez nerki, jego T0,5 zależy od dawki i drogi podania.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Tabl. 5 mg: na początku leczenia 2 tabl. 3 razy na dobę, w leczeniu podtrzymującym 1 tabl. 3 razy na dobę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dawkę dobową można stopniowo zwiększyć do wartości maksymalnej 1 mg/kg mc. Tabl. 10 mg: 1 tabl. 3 razy na dobę. Działanie winpocetyny rozpoczyna się po ok. tygodniu; pełne działanie lecznicze osiągane jest w ciągu 3 mies. a poprawę stanu pacjenta można obserwować po 6-12 mies. terapii. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, dawkę należy zmniejszyć. Zmiana dawkowania nie jest konieczna w pozostałej grupie pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek. U osób w podeszłym wieku zmiana dawkowania nie jest konieczna. Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować w całości, popijając wodą, po posiłku.

Wskazania

Tabl. 5 mg. Leczenie przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego i otępienia naczyniopochodnego, w tym stanów po udarze niedokrwiennym. Łagodzenie psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego. Leczenie wspomagające przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka. Leczenie wspomagające zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym. Tabl. 10 mg. Łagodzenie objawów przewlekłych zaburzeń krążenia mózgowego, występujących w następstwie udaru (niedomogi pamięci, obniżenie sprawności intelektualnej, niezborność ruchów). Łagodzenie psychicznych i neurologicznych objawów związanych z zaburzeniami krążenia mózgowego w przebiegu miażdżycy tętnic mózgowych, w tym otępienia naczyniopochodnego. Leczenie wspomagające zaburzeń wzroku o podłożu naczyniowym. Leczenie wspomagające zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca. Krwawienia do OUN (krwawienie wewnątrzmózgowe, ostra faza udaru krwotocznego). Okres ciąży i karmienia piersią. Dzieci i młodzież - brak wystarczających danych.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia winpocetyną należy wykluczyć inne przyczyny zaburzeń czynności mózgu. Preparat należy stosować z zachowaniem ostrożności u osób z niedociśnieniem lub niedociśnieniem ortostatycznym, gdyż długotrwałe stosowanie winpocetyny może powodować u tych pacjentów niewielkie obniżenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. W przypadku zmniejszenia ciśnienia krwi lub zaburzeń rytmu serca lek należy odstawić. U pacjentów z zespołem wydłużonego odcinka QT lub u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które powodują wydłużenie odcinka QT należy wykonywać kontrolne badania EKG. Tabletki zawierają laktozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i skurcze dodatkowe, zmiany ciśnienia krwi (głównie zmniejszenie ciśnienia krwi), zaczerwienienie skóry twarzy, nudności, zgaga, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia snu (bezsenność, senność), ból i zawroty głowy, osłabienie, mrowienie kończyn, wzmożone pocenie się, nadaktywność ruchowa, alergie skórne. Rzadko: leukopenia, bóle brzucha. Bardzo rzadko: obniżenie hematokrytu i stężenia hemoglobiny we krwi obwodowej.

Ciąża i laktacja

Stosowanie leku w ciąży i okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Uwagi

Brak badań odnośnie wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Winpocetyna podawana jednocześnie z adenozyną zwiększa jej neuroprotekcyjne działanie. W rzadkich przypadkach winpocetyna nasilała hipotensyjne działanie α-metylodopy, dlatego podczas stosowania takiej terapii skojarzonej zaleca się systematyczną kontrolę ciśnienia krwi. Należy zachować ostrożność podając winpocetynę jednocześnie z lekami działającymi na OUN, lekami przeciwarytmicznymi i przeciwzakrzepowymi. Nie obserwowano interakcji w przypadku podawania winpocetyny z β-adrenolitykami, takimi jak chloranolol i pindolol, z klopamidem, z hydrochlorotiazydem, z digoksyną i acenokumarolem. Nie obserwowano interakcji z winpocetyną w przypadku leczenia cukrzycy glibenklamidem.

Cena

Vicebrol® Forte, cena 100% 47.68 zł

Preparat zawiera substancję: Vinpocetine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."