Urokinaza

1 fiolka zawiera 250 000 j.m. lub 500 000 j.m. urokinazy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Urokinaza 1 fiolka, proszek do sporz. roztw. do inf.

Urokinase

2019-04-05

Działanie

Urokinaza aktywuje osoczowy, nieczynny enzymatycznie proenzym plazminogen plazminy, aktywnego enzymu proteolitycznego. Utworzona plazmina może rozpuszczać i rozkładać zatory oraz zakrzepy.

Dawkowanie

Obwodowe zakrzepy tętnicze: początkowo w ciągu 10-20 min podaje się dożylnie 250 000-600 000 j.m., następnie jako dawkę podtrzymującą 80 000-150 000 j.m./h. Czas leczenia zależy od klinicznych i diagnostycznych wyników. Aby zapewnić wystarczającą osłonę i zabezpieczyć przeciw dalszemu tworzeniu się zakrzepów, konieczne jest podawanie heparyny - w praktyce w dawce 500-1000 j.m./h niefrakcjonowanej heparyny w oparciu o pomiar czasu trombinowego i czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji.Zakrzep żył głębokich: początkowo dożylnie w ciągu 10-20 min podaje się 250 000-600 000 j.m., dawka podtrzymująca wynosi 40 000-100 000 j.m./h. Aby zapewnić wystarczającą osłonę i zabezpieczyć przeciw dalszemu tworzeniu się zakrzepów, konieczne jest podawanie heparyny - w praktyce w dawce 500-1000 j.m./h niefrakcjonowanej heparyny w oparciu o pomiar czasu trombinowego i czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji.Zatorowość płucna: dawka początkowa wynosi 2000-4400 j.m./kg m.c. podawana dożylnie w ciągu 10 min, dawka podtrzymująca - 2000 j.m./kg m.c./h przez 24 h przy równoczesnym podawaniu heparyny, albo bez podawania heparyny w dawce 4400 j.m./kg m.c./h przez 12 h. Urokinaza była stosowana także w bolusie 15 000 j.m./kg m.c. Całkowita dawka urokinazy wynosi od 2 250 000 j.m. do 6 250 000 j.m. zależnie od m.c. Aby zapewnić wystarczającą osłonę i zabezpieczyć przeciw dalszemu tworzeniu się zakrzepów, konieczne jest podawanie heparyny - w praktyce w dawce 500-1000 j.m./h niefrakcjonowanej heparyny w oparciu o pomiar czasu trombinowego i czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji.Zakrzepy sztucznych przetok tętniczo-żylnych: 5 000-25 000 j.m. (w 1 ml wody do iniekcji) wstrzyknąć po połowie do obydwu ramion sztucznej przetoki, jeśli to konieczne podawanie urokinazy należy powtarzać co 30 min lecz nie dłużej niż przez 2 h.

Wskazania

Ostre obwodowe zakrzepy tętnicze. Ostre i podostre zakrzepy żył głębokich. Ostre zatory płucne, szczególnie z zaburzeniami hemodynamicznymi. Wykrzepianie z sztucznych przetokach, np. przy zespoleniu Scribnera.

Przeciwwskazania

Wszystkie postaci upośledzenia hemostazy, a w szczególności samoistna fibrynoliza, powikłania krwotoczne, równoczesna terapia antykoagulantami doustnymi. Ostre objawy mózgowo-rdzeniowe, np. uraz mózgowy, TIA. Wewnątrzczaszkowe nowotwory, tętniaki lub tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowych. Tętniaki. Wystąpienie klinicznie istotnych krwawień. Wzmożona skłonność do krwawień w następstwie schorzeń żołądkowo-jelitowych, np. wrzody żołądka i dwunastnicy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego w stadium krwawienia, nowotwory przewodu żołądkowo-jelitowego, schorzenia narządów układu moczowo-płciowego, nowotwory narządów moczowo-płciowych, ciężkie schorzenia nerek, rozstrzenie oskrzeli, ciężkie schorzenia wątroby (np. marskość wątroby), żylaki przełyku, wzmożona skłonność do krwotoków przy jamistych schorzeniach płuc (gruźlica). Do 3 mies. po ciężkim krwotoku wewnętrznym (np. żołądkowo-jelitowym, wwnątrzczaszkowym), po ciężkim urazie lub po poważnym zabiegu chirurgicznym (by-pass naczyń wieńcowych, wewnątrzczaszkowe lub wewnątrzrdzeniowe operacje lub urazy). Okres 4 pierwszych tyg. po porodzie, poronieniu lub jego zagrożeniu, sztucznym poronieniu, podejrzenie nieprawidłowego ułożenia łożyska (łożysko przodujące), po punkcji nie zamykającego się naczynia. 10 dni po biopsji narządów, punkcji lędźwiowej, długotrwałym zewnętrznym masażu serca; krótko po domięśniowej iniekcji. Ciężkie niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (skurczowe ponad 200 mm Hg, rozkurczowe ponad 100 mm Hg), zmiany dna oka (Fundus hypertonicus III i IV). Krwotoczne schorzenia siatkówki, np. w cukrzycy i innych chorobach oczu ze skłonnością do krwawień. Ostre zapalenie trzustki, zapalenie osierdzia, bakteryjne zapalenie wsierdzia. Posocznica. Nadwrażliwość na urokinazę.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Brak dostatecznych doświadczeń w stosowaniu urokinazy u dzieci.

Niepożądane działanie

Najczęściej występują krwawienia (np. krwawienia w miejscu wkłucia, krwawe wylewy, krwawienie z nosa i dziąseł). Ryzyko krwawień zwiększa równoczesne stosowanie heparyny. Niekiedy może dojść do krwawień żołądkowo-jelitowych i moczowo-płciowych. Rzadko dochodzi do zagrażających życiu krwotoków. Często mogą wystąpić: zatory, przejściowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przejściowe zwiększenie ciepłoty ciała. Sporadycznie obserwowane są reakcje alergiczne z zaczerwienieniem, wysypką skórną i hipotonią.

Ciąża i laktacja

Nie stosować.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia trombolitycznego należy oznaczyć hematokryt, liczbę płytek krwi, czas trombinowy, czas protrombinowy i czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT). Gotowy do podania roztwór urokinazy należy zużyć w ciągu 8 h.

Interakcje

Ryzyko krwawień zwiększa się przy jednoczesnym podawaniu z urokinazą: leków wpływających na krzepnięcie krwi (heparyna, pochodne kumaryny), leków wpływających na liczbę i czynność płytek krwi (np. kwas acetylosalicylowy, fenylobutazon, indometacyna, dipirydamol, tiklopidyna, tetracyklina, tiouracyl, sulfonamidy, cytostatyki, dekstran). Aktywność urokinazy hamują inhibitory fibrynolizy (aprotynina, kwas aminokapronowy, kwas traneksamowy).

Preparat zawiera substancję: Urokinase

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."