Tymolamid

1 ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci chlorowodorku) i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tymolamid but. 5 ml, krople do oczu, roztw.

Dorzolamide,

Timolol

26.86 zł 2019-04-05

Działanie

Lek obniżający zwiększone ciśnienie śródgałkowe, będący połączeniem inhibitora anhydrazy węglanowej z nieselektywnym blokerem receptora β-adrenergicznego. Połączony efekt działania obu substancji powoduje większe zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego, niż każda z nich podana osobno. Chlorowodorek dorzolamidu jest silnym inhibitorem anhydrazy węglanowej II. Hamowanie anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, przypuszczalnie poprzez spowolnienie powstawania jonów wodorowęglanowych i w następstwie tego zmniejszenie transportu sodu i płynów. Tymolol jest nieselektywnym lekiem blokującym receptory β-adrenergiczne. Główne działanie tymololu związane jest ze zmniejszeniem wytwarzania cieczy wodnistej oraz niewielkim zwiększeniem jej odpływu. Po miejscowym podaniu do oka preparat zmniejsza podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, bez względu na to czy jest ono związane z jaskrą, czy nie. Po podaniu do worka spojówkowego dorzolamid i tymolol wchłaniają się przez rogówkę i przenikają do krążenia układowego.

Dawkowanie

1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę. Przy stosowaniu kilku leków okulistycznych podawanych miejscowo należy zachować co najmniej 10 min przerwy między zakraplaniem kolejnych leków.

Wskazania

Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy terapia lekiem β-adrenolitycznym jest niewystarczająca.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nadreaktywność dróg oddechowych (w tym astma oskrzelowa) występująca aktualnie lub w wywiadzie oraz ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc. Bradykardia zatokowa, blok przedsionkowo-komorowy IIst. lub IIIst., jawna niewydolność krążenia, wstrząs kardiogenny. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min), kwasica hiperchloremiczna.

Środki ostrożności

Skuteczność preparatu u dzieci nie została potwierdzona. Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci <2 lat nie zostało potwierdzone. Dane dotyczące stosowania leku u dzieci w wieku ≥2 i <6 lat są ograniczone. Nie badano zastosowania preparatu u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem. Nie badano zastosowania preparatu u pacjentów z niewydolnością wątroby - należy zachować ostrożność. Przed rozpoczęciem leczenia tymololem należy wyrównać niewydolność serca. Pacjentów z zaawansowaną chorobą serca w wywiadzie należy obserwować w kierunku objawów niewydolności krążenia i kontrolować częstość tętna. Zachować ostrożność u pacjentów z cukrzycą lub hipoglikemią oraz nadczynnością tarczycy, gdyż β-adrenolityki mogą maskować objawy tych chorób. Gwałtowne przerwanie leczenia β-adrenolitykami może spowodować nasilenie nadczynności tarczycy. Podczas stosowania β-adrenolityków pacjenci z atopią w wywiadzie lub z wywiadem wskazującym na ciężkie reakcje anafilaktyczne na różnorodne alergeny mogą wykazywać nasiloną reakcję na ponowne zetknięcie z tymi alergenami, zarówno przypadkowe jak i w trakcie zabiegów diagnostycznych czy leczniczych; pacjenci ci mogą nie reagować na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych. Ze względu na ryzyko kamicy dróg moczowych (lek zawiera dorzolamid) spowodowanej zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z kamicą dróg moczowych w wywiadzie. Ostrożnie stosować u pacjentów z rozpoznanymi uprzednio przewlekłymi ubytkami rogówki i (lub) zabiegami wewnątrzgałkowymi w wywiadzie (ryzyko wystąpienia obrzęku rogówki oraz nieodwracalnej dekompensacji rogówki). Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie preparatu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej oraz miejscowo podawanych β-adrenolityków. Należy przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub ciężkich działań niepożądanych (możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych typowych dla sulfonamidów podawanych ogólnie).

Niepożądane działanie

Bardzo często: pieczenie i kłucie w oku, zaburzenia smaku. Często: nastrzyknięcie spojówki, nieostre widzenie, ubytek nabłonka rogówki, swędzenie oka, łzawienie, zapalenie zatok. Rzadko: duszność, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa, kontaktowe zapalenie skóry, kamica moczowa, objawy podmiotowe i przedmiotowe ogólnych reakcji alergicznych (w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, reakcje anafilaktyczne, skurcz oskrzeli). Dodatkowe działania niepożądane, związane z monoterapią każdym ze składników. Dorzolamid. Często: ból głowy, zapalenie powiek, podrażnienie powiek, nudności. Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, zmęczenie, osłabienie. Rzadko: zawroty głowy, parestezje, podrażnienia (w tym zaczerwienienie, ból, sklejanie powiek), przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu terapii), obrzęk rogówki, obniżenie ciśnienia w oku, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych), krwawienie z nosa, podrażnienie gardła, suchość w ustach, wysypka. Tymolo. Często: ból głowy, objawy podmiotowe i przedmiotowe podrażnienia oczu (w tym zapalenie powiek, zapalenie rogówki, zmniejszona wrażliwość rogówki i suchość oka). Niezbyt często: zawroty głowy, depresja, zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężającego źrenicę), bradykardia, omdlenia, duszność, nudności, niestrawność, zmęczenie, osłabienie. Rzadko: toczeń rumieniowaty układowy, bezsenność, koszmary senne, utrata pamięci, parastezje, nasilenie objawów podmiotowych i przedmiotowych miastenii, obniżone libido, udar mózgu, opadanie powiek, podwójne widzenie, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych), szum w uszach, obniżenie ciśnienia tętniczego, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk, arytmia, zastoinowa niewydolność serca, blok serca, zatrzymanie czynności serca, niedokrwienie mózgu, chromanie, objaw Reynauda, zimne dłonie i stopy, skurcz oskrzeli (zwłaszcza u pacjentów z występującymi uprzednio stanami spastycznymi oskrzeli), kaszel, biegunka, suchość w ustach, łysienie, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, choroba Peyroniego. Po podaniu leków β-adrenolitycznych mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane ze strony układu oddechowego (w tym zgon spowodowany skurczem oskrzeli u chorych z astmą) lub układu krążenia (w tym zgon z powodu niewydolności krążenia). Podczas długotrwałego stosowania obserwowano zmniejszoną reakcję na timolol w postaci kropli do oczu.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i podczas karmienia piersią.

Uwagi

Lek należy odstawiać stopniowo. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować punktową keratopatię, toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oczu, może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe oraz zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych - nie należy zakraplać preparatu podczas stosowania tego typu soczewek. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropleniem preparatu i włożyć ponownie nie wcześniej niż po 15 min po zakropleniu preparatu. Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Interakcje

Możliwe jest występowanie działania addycyjnego, objawiającego się niedociśnieniem i (lub) znaczną bradykardią, jeżeli tymolol w postaci kropli do oczu jest podawany jednocześnie z doustnymi lekami blokującymi kanał wapniowy, lekami uwalniającymi stężenie amin katecholowych, lekami β-adrenolitycznymi, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, lekami opioidowymi oraz inhibitorami MAO. Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny) i tymololu obserwowano nasilone ogólne działanie β-adrenolityczne (m.in. zwolnienie czynności serca, depresję). Może wystąpić rozszerzenie źrenicy w przypadku stosowania tymololu w skojarzeniu z epinefryną; β-blokery mogą nasilić działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych; mogą zwiększać ryzyko reakcji nadciśnieniowej po odstawieniu klonidyny. Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji podczas jednoczesnego stosowania preparatu (dorzolamid i tymolol) z lekami działającymi ogólnie: inhibitorami ACE, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, NLPZ (w tym kwas acetylosalicylowy) oraz hormonami (np. estrogeny, insulina, tyroksyna). W badaniach klinicznych dorzolamid w postaci kropli do oczu nie powodował zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, jednak po zastosowaniu doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej obserwowano takie zaburzenia, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi lekami (np. objawy toksyczne podczas leczenia dużymi dawkami salicylanów), należy więc brać pod uwagę potencjalne ryzyko wystąpienia interakcji także u pacjentów leczonych dorzolamidem w postaci kropli do oczu.

Cena

Tymolamid, cena 100% 26.86 zł

Preparat zawiera substancję: Dorzolamide, Timolol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."