Tymogen

1 tabl. powl. zawiera 12,5 mg tianeptyny sodowej.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tymogen 30 szt., tabl. powl.

Tianeptine sodium

18.23 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwdepresyjny. Selektywnie zwiększa wychwyt zwrotny serotoniny w neuronach kory mózgowej oraz hipokampa. Pobudza aktywność elektryczną komórek piramidowych w hipokampie oraz przyspiesza odzyskanie przez nie aktywności po funkcjonalnym zahamowaniu. Wpływa na zaburzenia lękowe związane z depresją oraz na zaburzenia nastroju. Zajmuje pośrednie miejsce pomiędzy lekami przeciwdepresyjnymi działającymi stymulująco a lekami przeciwdepresyjnymi działającymi uspokajająco. Działa na zaburzenia somatyczne, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, związane z lękiem i zaburzeniami nastroju. Tianeptyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiąże się z białkami osocza w około 95%. Jest w bardzo dużym stopniu metabolizowana w wątrobie. T0,5 wynosi 2,5 h. Jest wydalana z moczem, głównie w postaci metabolitów. U pacjentów z niewydolnością nerek oraz u osób w podeszłym wieku T0,5 wydłuża się o około 1 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 3 razy na dobę (rano, w środku dnia i wieczorem). Specjalne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek oraz u osób w podeszłym wieku dawkę należy zmniejszyć do 2 tabl. na dobę. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym z marskością lub bez marskości wątroby. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów Sposób podania. Lek należy przyjmować przed głównymi posiłkami. Lek należy odstawiać stopniowo przez 7-14 dni.

Wskazania

Leczenie lekkiej, umiarkowanej lub ciężkiej depresji.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie leku z nieselektywnymi inhibitorami MAO (po stosowaniu inhibitorów MAO należy odczekać 2 tyg. przed rozpoczęciem leczenia tianeptyną; przed zastosowaniem inhibitora MAO należy odstawić tianeptynę na 24 h wcześniej).

Środki ostrożności

Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia i samobójstwa. Ryzyko takie utrzymuje się do czasu wystąpienia pełnej remisji. Pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Ryzyko samobójstwa może się zwiększyć we wczesnym etapie powrotu do zdrowia. Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia, szczególnie pacjentów poniżej 25 lat. W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Tianeptynę należy odstawić na 24-48 h przed znieczuleniem ogólnym. W przypadkach zabiegów nagłych, operacja może być wykonana z pominięciem okresu wymywania; należy uważnie obserwować pacjenta w okresie okołooperacyjnym. Pacjenci uzależnieni od leków lub alkoholu w wywiadzie, powinni być uważnie kontrolowani. Tianeptynę należy ostrożnie stosować u pacjentów z manią w wywiadzie. Leczenie tianeptyną należy przerwać, jeśli pacjent wchodzi w fazę manii. W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek należy rozważyć zmniejszenie dawki. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u pacjentów <18 lat nie zostały ustalone – nie zaleca się stosowania preparatu. W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi częściej niż po podaniu placebo obserwowano zachowania samobójcze (próby i myśli samobójcze) i wrogość (głównie agresja, zachowanie opozycyjne, gniew).

Niepożądane działanie

Często: jadłowstręt, koszmary senne, bezsenność, senność, ból i zawroty głowy, lipotymia, dreszcze, omdlenie, drżenia, zaburzenia widzenia, tachykardia, dodatkowe skurcze, ból w okolicy serca, uderzenia gorąca, duszność, bóle brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, wzdęcia, zgaga, bóle mięśni, ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa, osłabienie, uczucie ucisku w gardle. Niezbyt często: nadużywanie i uzależnienie, w szczególności u osób <50 lat z wywiadem świadczącym o uzależnieniu od leków lub alkoholu; wysypka plamisto-grudkowa lub rumieniowa, świąd, pokrzywka. Częstość nieznana: hiponatremia, myśli lub zachowania samobójcze (zarówno podczas leczenia tianeptyną, jak i wkrótce po jej odstawieniu), splątanie, omamy, zaburzenia pozapiramidowe, dyskinezy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, które w wyjątkowych przypadkach może być nasilone; trądzik, pęcherzowe zapalenie skóry.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży (brak badań) i w okresie karmienia piersią (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne przenikają do mleka matki).

Uwagi

Preparat może wywoływać senność oraz osłabiać sprawność psychomotoryczną, co należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.  

Interakcje

Nie należy stosować tianeptyny z inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia zapaści krążeniowej, napadowego nadciśnienia tętniczego, hipertermii, drgawek, zgonu). Leczenie tianeptyną można rozpocząć po 2 tyg. od zakończenia stosowania inhibitorów MAO; leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć po 24 h od przerwania stosowania tianeptyny. Podczas stosowania z mianseryną na modelach zwierzęcych obserwowano działanie antagonistyczne. Tianeptynę należy stosować z najwyższą ostrożnością z lekami działającymi depresyjnie na o.u.n. Nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia preparatem.

Cena

Tymogen, cena 100% 18.23 zł

Preparat zawiera substancję: Tianeptine sodium

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."