Tuberculin PPD RT23 SSI

1 dawka (2 T.U./0,1 ml) zawiera 0,04 µg tuberkuliny PPD RT 23.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tuberculin PPD RT23 SSI 10 fiolek 1,5 ml, roztw. do wstrz.

Tuberculin

500.25 zł 2019-04-05

Działanie

Próba tuberkulinowa Mantoux.

Dawkowanie

Śródskórnie. Zalecaną dawką jest 2 T.U./0,1 ml. Wstrzyknięcie powinno być wykonane dokładnie śródskórnie w środkową trzecią część przedramienia, ponieważ po podaniu bliżej przegubu lub stawu łokciowego reakcja może być słabsza. Po wstrzyknięciu powinno się pojawić blade uwypuklenie o średnicy 8-10 mm, utrzymujące się przez ok. 10 min. Jeśli uwypuklenie się nie pojawi to znaczy, że wstrzyknięcie było wykonane zbyt głęboko i próba powinna być powtórzona na drugim przedramieniu lub na tym samym, ale w miejscu oddalonym o co najmniej 4 cm od miejsca pierwszego wstrzyknięcia. Mogą być brane pod uwagę krajowe zalecenia dotyczące przeprowadzania próby tuberkulinowej Mantoux. Ocena reakcji. Reakcja powinna być oceniania 48-72 h od wykonania testu. Za dodatnią reakcję uważa się płaskie, nierówne, nieznacznie podniesione stwardnienie o średnicy co najmniej 6 mm, otoczone zaczerwienieniem. Przy ocenie reakcji należy brać pod uwagę tylko naciek (stwardnienie). Średnicę nacieku (stwardnienia) mierzy się poprzecznie do długiej osi przedramienia przy użyciu przezroczystej, giętkiej. plastikowej linijki. Wynik ujemny: średnica stwardnienia 0-5 mm; wynik dodatni: średnica 6-14 mm; wynik silnie dodani: średnica powyżej 15 mm. Mogą być stosowane alternatywne interpretacje, zależnie od zaleceń krajowych, czynników indywidualnych i epidemiologicznych. Interpretacja. Dodatnie reakcja wskazuje na odpowiedź układu immunologicznego na jeden lub więcej z wymienionych czynników: zakażenie kompleksem Mycobacterium tuberculosis, w tym M. tubrculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti lub M. tuberculosis subsp. caprae); zakażenie niegruźliczymi prątkami; zaszczepienie szczepionką BCG (u osób zaszczepionych szczepionką BCG wynik dodatni pojawia się zwykle po 4-8 tyg). Małe jest prawdopodobieństwo, aby reakcje większe niż 15 mm były spowodowane wcześniejszym szczepieniem BCG lub ekspozycją na środowiskowe mykobakterie. Zmniejszanie się wrażliwości na tuberkulinę. U większości osób wrażliwość na tuberkulinę świadcząca o infekcji spowodowanej prątkiem gruźlicy (M. tuberculosis) lub pokrewnymi mykobakteriami utrzymuje się zazwyczaj przez całe życie, ale u niektórych osób może się stopniowo zmniejszać. Wrażliwość na tuberkulinę często maleje w ciągu kilku lat u osób zaszczepionych szczepionką BCG. Efekt wzmocnienia. Jeśli tuberkulina zostanie podana osobom, u których wrażliwość na tuberkulinę zmniejszyła się, reakcja na próbę skórną będzie słaba lub nie wystąpi. Ponowne wykonanie próby tuberkulinowej kilka tygodni lub miesięcy później może wywołać intensywniejszą odpowiedź tzn. efekt wzmocnienia. Powtórzenie próby tuberkulinowej nie wywoła dodatniej reakcji u osób, które nie miały wcześniej odporności komórkowej na antygeny Tuberkulina PPD. Powtórna próba tuberkulinowa. Jeśli należy powtórzyć próbę tuberkulinową, np. u pracowników służby zdrowia narażonych na infekcję gruźlicą, zaleca się metodę dwustopniową. U osób, u których reakcja na próbę tuberkulinową Mantoux była słaba lub nie wystąpiła, należy wykonać drugą próbę tuberkulinową w ciągu 2–4 tyg. od pierwszej próby. Konwersję próby skórnej u takich osób definiuje się jako reakcję na 2. próbę większą od 10 mm i zwiększenie o co najmniej 6 mm w porównaniu z reakcją w pierwszej próbie. Należy uznać, że osoby, u których wystąpiła konwersja próby skórnej po drugiej próbie, przeszły wcześniej infekcję mykobakteriami lub zostały zaszczepione szczepionką BCG. Jeśli wynik drugiej próby był ujemny, należy uznać, że ta osoba nie przeszła infekcji. Należy podkreślić, że wartość predykcyjna próby skórnej i spodziewane ryzyko gruźlicy powinny być oceniane indywidualnie.

Wskazania

Preparat stosuje się do wykonania próby Mantoux w: diagnostyce zakażenia prątkami gruźlicy oraz w związku ze szczepieniem BCG w celu zakwalifikowania do szczepienia tylko osób z ujemnym wynikiem testu tuberkulinowego albo jako test po szczepieniu. Preparat jest przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość (Typ I) na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, ponieważ mogą one spowodować wystąpienie pęcherzy w miejscu wstrzyknięcia oraz martwicę skóry w środku rozległego odczynu tuberkulinowego; na ogół martwica ustępuje po kilku dniach. Pacjenci, u których wystąpiły ciężkie reakcje skórne na produkty tuberkulinowe.

Środki ostrożności

Powtarzanie testu tuberkulinowego u pacjentów, którym uprzednio podano szczepionkę BCG może spowodować zjawisko "booster". Należy unikać powtarzania wykonywania testów tuberkulinowych w krótkich odstępach (krótszych niż 1 rok), gdyż może to spowodować pozorną zmianę wyniku testu z ujemnego na dodatni. Reaktywność na tuberkulinę może zostać zmniejszona przez różne czynniki związane ze stanem pacjenta np.: wiek (bardzo młody lub podeszły), niedożywienie, immunosupresja wywołana lekami lub chorobą, infekcje wirusowe (szczególnie odra, mononukleoza, ospa wietrzna i grypa). Wielu pacjentów zakażonych równocześnie wirusem HIV i Mycobacterium tuberculosis wykazuje brak reaktywności (anergię) na tuberkulinę (z lub bez anergii na inne antygeny w testach skórnych). U pacjentów z ciężkim przebiegiem gruźlicy (np. gruźlica prosówkowa) reaktywność może być osłabiona. Niedawno przebyta infekcja niegruźliczymi prątkami może powodować fałszywe dodatni wynik testu Mantoux (krzyżowa reakcja uczuleniowa).

Niepożądane działanie

Często: podrażnienie i dyskomfort w miejscu wstrzyknięcia, ból. Niezbyt często: ból głowy, gorączka, powiększenie najbliżej położonego węzła chłonnego. Rzadko: reakcja anafilaktyczne, pęcherze, martwica skóry.

Ciąża i laktacja

Test tuberkulinowy może być wykonywany podczas ciąży i laktacji.

Interakcje

Po podaniu szczepionek zawierających żywe wirusy, np. szczepionek przeciw odrze, śwince, różyczce może wystąpić zmniejszenie reaktywności na tuberkulinę, czego konsekwencją może być wynik fałszywie ujemny.

Cena

Tuberculin PPD RT23 SSI, cena 100% 500.25 zł

Preparat zawiera substancję: Tuberculin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."