Tropicamidum WZF 1%

1 ml roztworu zawiera 5 mg lub 10 mg tropikamidu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tropicamidum WZF 1% 10 ml (2 x 5 ml), krople do oczu, roztw.

Tropicamide

12.75 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat o działaniu parasympatykolitycznym do stosowania miejscowego. Mechanizm działania tropikamidu polega na konkurencyjnym antagonizmie do acetylocholiny. Tropikamid powoduje porażenie mięśnia zwieracza źrenicy i mięśnia rzęskowego, czego rezultatem jest rozszerzenie źrenicy. W stężeniu 1% powoduje również porażenie akomodacji oka. Preparat działa szybciej od atropiny i na krótko rozszerza źrenicę. Rozszerzenie źrenicy pojawia się po 5 min od podania preparatu do worka spojówkowego, maksymalne rozszerzenie źrenicy występuje po 15-20 min i utrzymuje się przez 1 h (roztwór 0,5%) lub 2 h (roztwór 1%). Całkowite ustąpienie działania występuje po 3-5 h. Maksymalne porażenie akomodacji po 2-krotnym podaniu roztworu 1% uzyskuje się po 25 min od podania preparatu do worka spojówkowego i trwa ok. 30 min. Całkowite ustąpienie porażenia występuje po ok. 3 h. Tropikamid w niewielkim stopniu może przeniknąć do krążenia ogólnego, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku.

Dawkowanie

Roztwór 0,5%. Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku oraz dzieci. Wziernikowanie dna oka: 1-2 krople do worka spojówkowego 15-20 min przed badaniem. W celu rozszerzenia źrenicy: 2 krople do worka spojówkowego w odstępie 5 min. Jeżeli niemożliwe było badanie pacjenta w ciągu 15-30 min od podania można zakroplić ponownie 1 kroplę w celu przedłużenia działania rozszerzającego źrenicę. Maksymalne rozszerzenie źrenicy występuje po ok. 15 min od podania leku. Działanie preparatu utrzymuje się do 3 h. Roztwór 1%. Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku. Porażenie akomodacji: 1 kroplę zakroplić 2 razy w odstępie 5 min. Badanie należy przeprowadzić w czasie 25 do 50 min od ostatniego zakroplenia preparatu. U dzieci w celu wywołania porażenia akomodacji należy stosować atropinę. Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku oraz dzieci. W celu rozszerzenia źrenicy: 1 kropla do worka spojówkowego. Jeżeli niemożliwe było badanie pacjenta w ciągu 15-30 min od podania można zakroplić ponownie 1 kroplę w celu przedłużenia działania rozszerzającego źrenicę. Maksymalne rozszerzenie źrenicy występuje po ok. 15 min od podania leku. Działanie leku utrzymuje się do 3 h. U niemowląt i małych dzieci należy stosować tropikamid tylko w stężeniu 0,5%. Po zakropleniu leku należy co najmniej przez minutę uciskać kanaliki łzowe w celu ograniczenia ogólnoustrojowego wchłaniania tropikamidu. Jeśli jednocześnie stosuje się inne leki podawane do worka spojówkowego, należy zachować 15-min odstęp pomiędzy podaniem stosowanych leków. Maści do oczu powinny być zawsze zastosowane jako ostatnie.

Wskazania

Roztwór 0,5%: w diagnostyce okulistycznej - do wziernikowania dna oka; w stanach przedoperacyjnych wymagających zastosowania krótko działającego środka rozszerzającego źrenicę. Roztwór 1%: w diagnostyce okulistycznej - do porażenia akomodacji; w stanach przedoperacyjnych i pooperacyjnych, wymagających zastosowania krótko działającego środka rozszerzającego źrenicę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra pierwotna z tendencją do zamykania kąta. Jaskra z wąskim kątem. Nie stosować preparatu w przypadku założonych miękkich soczewek kontaktowych.

Środki ostrożności

Przed zastosowaniem tropikamidu do rozszerzenia źrenicy w celu zbadania dna oka, należy przeprowadzić diagnostykę w kierunku jaskry wąskiego kąta (wywiad, ocena głębokości komory przedniej, gonioskopia). Szczególnie dotyczy to osób starszych i pacjentów, u których występuje skłonność do podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, gdyż zdarzają się przypadki ostrego ataku jaskry po jednorazowym podaniu leku. Szczególną ostrożność należy zachować u dzieci i osób wrażliwych na alkaloidy belladonny, ponieważ u tych pacjentów wzrasta ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowego działania toksycznego po zastosowaniu tropikamidu. Należy ostrzec rodziców o potencjalnym działaniu toksycznym tego produktu, jeżeli zostanie spożyty przez dzieci oraz zalecić mycie rąk po każdorazowym jego zakropleniu. Lek stosować ostrożnie u pacjentów ze stanami zapalnymi oczu, ponieważ w takich przypadkach zwiększa się ilość wchłoniętego leku do krążenia ogólnego. U pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na leki przeciwcholinergiczne w wyniku zakroplenia tropikamidu mogą wystąpić reakcje psychotyczne i zaburzenia zachowania. Tropikamid może powodować zaburzenia OUN, które mogą być niebezpieczne dla niemowląt i dzieci. Preparat zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu preparatu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 min przed ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Niepożądane działanie

Częstość nieznana: reakcje psychotyczne, zaburzenia zachowania (u dzieci),  zawroty głowy, przemijające kłucie w oku, światłowstręt będący wynikiem rozszerzenia źrenicy, podrażnienie, przekrwienie, obrzęk i zapalenie spojówek, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, wzdęcie brzucha u niemowląt, spowolnienie perystaltyki przewodu pokarmowego prowadzące do zaparć, bradykardia poprzedzona tachykardią z kołataniem serca i arytmiami, niewydolność oddechowa i krążeniowa (dzieci), wysypka (u dzieci), potrzeba nagłego oddawania moczu, suchość skóry, zaczerwienienie, chwiejny chód, podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Tropikamid może powodować zaburzenia OUN, które mogą być niebezpieczne u niemowląt i dzieci.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza jego zastosowanie jest konieczne. Decyzję o kontynuowaniu lub zaprzestaniu karmienia piersią albo o kontynuowaniu lub zaprzestaniu stosowania tropikamidu należy podjąć po rozważeniu korzyści wynikających z karmienia piersią dla dziecka oraz z zastosowania tropikamidu u matki.

Uwagi

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić zaburzenia widzenia oraz światłowstręt. Należy poinformować pacjenta, aby nie prowadził pojazdów oraz nie obsługiwał maszyn do czasu powrotu prawidłowego widzenia, które następuje po ok. 6 h od zastosowania.

Interakcje

Działanie leków przeciwcholinergicznych nasilają: amantadyna, niektóre leki przeciwhistaminowe, pochodne fenotiazyny i butyrofenonu oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Cena

Tropicamidum WZF 1%, cena 100% 12.75 zł

Preparat zawiera substancję: Tropicamide

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."